Aktualności » Katowice » Zaproszenie na VII Konferencję naukowo-szkoleniową Katowickiego Oddziału PTDL - Gliwice !

Jolanta Mrochem-Kwarciak 09/02/2020 00:00

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w VII Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej - Wirusologia", która odbędzie się w dniach 29-30 maj 2020 roku w Gliwicach w Hotelu „Malinowski”. W programie przewidziano wykłady z zastosowywania badań wirusologicznych w różnych dziedzinach: pediatrii, onkologii, transplantologii, jak również panel, w którym zostanie omówione badanie HIV oraz aspekt morfologii krwi w różnych schorzeniach o podłożu wirusologicznym. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac w ramach sesji plakatowej. Konferencja będzie podzielona na dwa dni, będzie możliwość skorzystania z jednego dnia. Konferencja będzie zakończona testem, upoważniającym do uzyskania punktów edukacyjnych „twardych”.

Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

Przypominam również, że jedynie członkowie PTDL, którzy opłacają regularnie składki w tym składkę za 2019 rok będą mogli skorzystać z niższej opłaty za konferencję. Wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00 złotych/rok (w przypadku emerytów 20,00 złotych).

Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2022 PTDL