Aktualności » Katowice » Zebrania naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL

Jolanta Mrochem-Kwarciak 04/02/2021 00:00

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy cykl spotkań Oddziału Katowicego. W związku z sytuacją epidemiologiczną zebrania naukowo-szkoleniowe odbywać się będą w wersji on-line. Na stronie internetowej www.ptdl.katowice.pl zamieszczane będą aktualne informacje na temat spotkań. Poprzez w/w strone internetową będzie można zarejestrować swoje uczestnictwo. Za każde zebranie będą przysługiwać 2 pkt edukacyjne "miekkie". Pod koniec roku wystawiane będą certyfikaty, tak jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowych spotkań. 

Terminy zebrań naukowo-szkoleniowych w 2021 roku są następujące:

19 luty

26 marzec

23 kwiecień

21 maj  

18 czerwiec

W nabliższym czasie zostanie umieszczona informacja na stronie www.ptdl.katowice.pl o lutowym temacie spotkania.

Certyfikaty za rok 2019 i 2020 zostały wysłane na adresy zamieszkania. W przypadku braku certyfikatu można napisać do sekretarza Oddziału Katowickiego i wtedy zostanie przesłany skan. 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2020 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

Składkę za 2021 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
      Oddział w Katowicach
      PKO BP O II Katowice 

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2021 PTDL