Zarząd » Kielce

Kielce_herb

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Artwińskiego 3

25-734 Kielce


Przewodniczący
mgr Anna Goliszek
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Katarzyna Rozmianiec
Skarbnik
mgr Wiesława Furmańczyk
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Magdalena Starz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mgr Agnieszka Piecyk
Sąd Koleżeński
Copyright © 2004-2023 PTDL