Aktualności » Kielce

 • Anna Goliszek 23/04/2019 00:00

  Planowane na 26.04.2019 roku spotkanie szkoleniowe PTDL o/Kielce nie odbędzie się.

  Anna Goliszek

  Przewodnicząca PTDL o/Kielce

 • Beata Borkowska 29/03/2019 00:00

  Zarząd kieleckiego oddziału PTDL ma zaszczyt zaprosić diagnostów laboratoryjnych na Konferencję

  "Świętokrzyskie Spotkanie - Onkologia Interdyscyplinarna",

  która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2019 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce w Kielcach.

  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych koleżanek i kolegów - diagnostów laboratoryjnych – Zarząd PTDL o/Kielce organizuje Konferencję, której głównym tematem są najnowsze osiągnięcia medycyny onkologicznej. Zaproszeni wykładowcy są uznanymi  specjalistami z różnych dziedzin medycznych. Wśród nich są m.in.:  diagności laboratoryjni, hematolodzy, laryngolodzy, ginekolodzy, endokrynolodzy, hepatolodzy a nawet psychoterapeuci. Ich udział w konferencji gwarantuje wysoką jakość merytoryczną wykładów. Ponadto konferencja będzie okazją do integracji i wymiany doświadczeń w samym gronie diagnostów laboratoryjnych.

  W czasie trwania Konferencji zaplanowano również prezentacje wielu firm na stoiskach wystawowych, która pozwoli uczestnikom konferencji zapoznać się z ich najnowszymi ofertami.

  Plan Konferencji i formularz zgłoszeniowy dostępne są w linku poniżej.

   

  https://www.targikielce.pl/pl/ptdl.htm

   

  Formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w konferencji należy przesłać w postaci zdjęcia/skanu na jeden z adresów podanych w formularzu.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.

  Przewodnicząca PTDL oddział Kielce

  Anna Goliszek       

 • Beata Borkowska 08/03/2019 13:33

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 23 marca 2019r. o godz. 09.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład: "Molekularne aspekty oporności na makrolidy i linkozamidy u szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z materiału klinicznego" - Sylwia Jantura - wyróżniona praca magisterska

  2. Sprawy bieżące  KIDL - Anna Grudniewska, Beata Borkowska

  3. Sprawy bieżące PTDL o/Kielce - Anna Goliszek

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 28/01/2019 17:21

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 9 lutego 2019r. o godz. 09.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności naszego Oddziału za rok 2019r. - Anna Goliszek

  2. Sprawozdanie z V Zjazdu KIDL - Anna Grudniewska- przedstawicielka KIDL województwa świetokrzyskiego

  3. Spawy bieżące - Anna Goliszek

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 16/11/2018 11:38

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018r. o godz. 09.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. ”Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki chorób reumatoidalnych vs. oferta laboratoriów w Polsce "  - Paweł Krzemień Firma Euroimmun.

  2. "Trudności w diagnostyce autoprzeciwciał" - Paweł Krzemień Firma Euroimmun.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 07/09/2018 00:00

  Szanowni Państwo

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Świętokrzyskich Warsztatach Hematologicznych”, które odbędą się 27.10.2018 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

  Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Lewandowski  lekarz i diagnosta laboratoryjny, wykładowca Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, od 20 lat zajmujący się  diagnostyką cytomorfologiczną szpiku kostnegood 10 lat prowadzący w Łodzi i na terenie całej Polski liczne szkolenia i warsztaty dotyczące wybranych obszarów hematologii.

  Program Warsztatów:

  1. Hematogeneza czy hematopoeza? – środowisko niszy szpikowej oraz wędrówka AMG.
  2. Analiza cytomorfologiczna dojrzewania i różnicowania komórek w środowisku   układu       czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego, płytkotwórczego, limfopoetycznego.
  3. Relacja jądro-cytoplazma.
  4. Dojrzewanie jądra komórkowgo i cytoplazmy.
  5. Kształt jądra komórkowego czy charakter chromatyny jądrowej?
  6. Wtręty wewnątrzerytrocytarne.
  7. Zmiany w kształcie jądra leukocytów.
  8. Zmiany w obrębie cytoplazmy leukocytów.
  9. Morfologia płytek krwi.

  Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dużej sali konferencyjnej (w budynku administacyjnym ul. Artwińskiego 3C) i trwać będą do godz. 17.00 z krótkimi przerwami na kawę, herbatę i ciepły posiłek.

  Bezpłatny parking przy wzjeździe do budynku administracyjnego.

  Koszt uczestnictwa wynosi:

  •    150 zł dla członków PTDL
  •    200 zł dla pozostałych osób

  Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do końca września do Anny Goliszek tel. 504 034 963
  a następnie do dokonania w ciągu trzech dni wpłaty na konto PTDL O/Kielce.

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Kielcach
  Bank BGŻ BNP Paribas

  Nr konta: 32 1600 1462 1818 3714 6000 0001                                                                

  W tytule płatności należy podać imię, nazwisko, Warsztaty Hematologiczne 2018

  Brak wpłaty po tym czasie będzie skutkował automatycznym skreśleniem z listy uczestników.

  O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                         Serdecznie zapraszamy

 • Beata Borkowska 03/09/2018 07:29

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w piątek 14 września 2018r. o godz. 13.30  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład: "Interferencje w oznaczeniach: biotyna - prawdy i mity" - Tomasz Kucharski Roche Diagnostics Polska.

  2. Prezentacja firmy Roche Diagnostics Polska: "Nowe możliwości diagnostyczne" - Elżbieta Pasek.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 19/06/2018 06:44

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018r. o godz. 09.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Prezentacja pracy specjalizacyjnej:  ”Definiowanie, wyznaczanie i weryfikacja przedziałów referencyjnych w laboratorium klinicznym"  - Marzena Ziółkowska.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 08/05/2018 19:50

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w piątek 18 maja 2018r. o godz. 13.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1.  ”Standardy w wykonywaniu i interpretacji badania gazometrycznego - przegląd aktualnej wiedzy i zaleceń"  - Anna Chrzanowska, Firma Radiometer.

  2. "Problemy w interpretacji kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na analizatorach gazometrycznych" - Anna Chrzanowska, Firma Radiometer.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 12/04/2018 00:00

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Centrum Kongresowego Targi Kielce ul. Zakładowa 1.

  Wjazd na bezpłatny parking Targów Kielce będzie możliwy po okazaniu karty parkingowej (wzór karty został rozesłany drogą mailową do wszystkich członków naszego oddziału, którzy podali  swoje adresy mailowe) lub po ustnym poinformowaniu przy wjeździe na Targi o celu przyjazdu - uczestnictwo w zebraniu PTDL.

  W programie zebrania:

  1.  Wykład: "Praktyczna interpretacja raportów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS" - Iwona   Zielińska

  2.  Oferta Firmy Randox

   Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy są zaproszeni do bezpłatnego obejrzenia wystaw: 

        ~  HEALTH & BEAUTY
        ~  OGRÓD I TY
        ~  DOM

  Następne zebranie z udziałem Firmy Radiometrer zaplanowane jest na 18 maja 2018r (piątek) godz. 13.00 w Ś.C.O.

   

  Mapa

   

   

  Serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2004-2019 PTDL