Aktualności » Kielce » KONFERENCJA 27.10.2012r. w Kielcach Hotel Kongresowy

Beata Borkowska 17/09/2012 00:00

       Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Kielce  serdecznie zapraszają wszystkich członków PTDL oraz diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w jednodniowej  Konferencji " Znaczenie Laboratorium diagnostycznego i mikrobiologicznego w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta", która odbędzie się dn. 27.10.2012r. w Kielcach w Hotelu Kongresowy  Al.Solidarności 34 (www.hotelkongresowy.pl).

Konferencja jest kontynuacją regionalnych obchodów 10-lecia istnienia Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął:  Wojewoda  Świętokrzyski - Bożentyna Pałka-Koruba  oraz Marszałek Woj. Świętokrzyskiego - Adam Jarubas.

Współuczestnikiem obchodów regionalnych jest woj. Małopolskie.

 

Program  Konferencji

"Znaczenie laboratorium diagnostycznego i mikrobiologicznego

w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta"

27.10.2012r.  Hotel  Kongresowy Kielce Al. Solidarności 34

 

             9.00  rejestracja uczestników Konferencji

 9.30 - 10.00  wystawa firm; wystawa KIDL ukazująca znaczenie diagnostyki laboratoryjnej
                      w medycynie, serwis kawowy

10.00 - 10.30  rozpoczęcie Konferencji, przywitanie zaproszonych Gości: przedstawicieli
                     władz miejskich i wojewódzkich, dyrektorów szpitali.

                     Wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych z okazji 10-lecia istnienia
                     KIDL,  osobom,
które nie mogły odebrać ich w Krakowie w dn. 18.05.2012r.

10.30 - 11.00  koncert Kwartetu Smyczkowego "Omega"

11.00 - 11.40  „Rola diagnosty laboratoryjnego w szpitalnej polityce antybiotykowej.
                      Bieżące działanie
KIDL” –  dr Elżbieta  Puacz – Prezes Krajowej Izby
                     Diagnostów Laboratoryjnych

11.40 - 12.00  serwis kawowy

12.00 - 12.40  „Peptydy natriuretyczne – obecne i możliwe przyszłe zastosowania

                     diagnostyczne” –  dr hab. Bogdan Solnica – Prezes Polskiego Towarzystwa
                     Diagnostyki Laboratoryjnej

12.40 - 13.20  „Interferencje w immunochemii” –  prof. dr hab. Krystyna Sztefko – Zakład

                     Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ

13.20 - 14.20  obiad

14.20 - 15.00  „Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z rakiem tarczycy”
                       –  dr Aldona  Kowalska –  kierownik Działu Endokrynologii Świętokrzyskiego

                      Centrum Onkologii

15.00 - 15.40  „Laboratoryjne wskaźniki zapalenia ogólnoustrojowego we współczesnej

                     medycynie (WBC, ESR, CRP, PCT, suPAR, BOF) z omówieniem przypadków
                     klinicznych” –  prof. dr hab. Marek Paradowski – Katedra Diagnostyki
                     Laboratoryjnej UM w Łodzi

15.40 - 16.00  serwis kawowy

16.00 - 16.40  „Rola laboratorium mikrobiologicznego w diagnozowaniu i leczeniu zakażeń

                      pacjentów onkologicznych” –  dr Bonita  Durnaś –  kierownik Działu
                     Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego  Centrum Onkologii

16.40 - 17.10  „Obraz laboratorium poprzez wykonywanie kontroli wewnętrznej”  

                       –  mgr  Danuta Kozłowska – Diagnostyka Spółka z o.o.

17.10 - 17.40  prezentacje firm

17.40 -            zakończenie Konferencji 

 

WAŻNE  INFORMACJE!

 

Koszt uczestnictwa wynosi:
- 50 zł dla wszystkich uczestników

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji przyjmowane będą przez  mgr Ewę  Trojak pod
nr tel. 41 36 74 685  w godz. 8.00 – 14.00;  nr tel. kom. 691 652 783  lub mailem na adres: e_trojak@wp.pl   do dn. 20.10.2012r.

Przyjęcie zgłoszenia  upoważnia do dokonania wpłaty do dn. 20.10.2012r. na konto:
Wiesława Gałczyńska
25-132 Kielce ul. Batorego 65 A
Nr rachunku: 33 1140 2004 0000 3102 4644 6747
Nazwa banku: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej.
Koniecznie dopisać: imię i nazwisko uczestnika Konferencji
oraz Konferencja Hotel Kongresowy w Kielcach

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2021 PTDL