Aktualności » Kielce » Zebranie sprawozdawczo - wyborcze PTDL o/Kielce - 27 kwietnia 2013r.

Beata Borkowska 22/04/2013 07:53

Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zaprasza na Walne Zebranie Członków Kieleckiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 27 kwietnia 2013r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.


Program zebrania obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie zebrania (o godzinie 9.00 lub 9.15 w drugim terminie)
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej

4. Przedstawienie  sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
6. Wybór w głosowaniu tajnym:
- Przewodniczącego Zarządu Oddziału
- Członków Zarządu Oddziału
- Komisji Rewizyjnej
- Sądu Koleżeńskiego
7. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

8. wykład dr Henryka Owczarka „ Dziś i jutro diagnostyki laboratoryjnej”

Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2012 rokiem.

Copyright © 2004-2021 PTDL