Aktualności » Kielce » Zwyczajne Walne Zebranie Członków Kieleckiego Oddziału PTDL - 25 marca 2010r.

Grażyna Antczak 04/03/2010 08:51

Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zaprasza na Walne Zebranie Członków Kieleckiego Oddziału PTDL, które odbędzie się 25 marca 2010r. o godz. 10.30 w "małej" sali konferencyjnej (budynek głóny, II pietro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Program zebrania obejmuje następujące punkty:
1. Wykład prof. M. Paradowskiego "Laboratoryjna ocena funkcji wydalniczej nerek w prewencji chorób sercowo-naczyniowych".
2. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Uchwalenie działalności merytorycznej Kieleckiego Oddziału PTDL
5. Wybór w głosowaniu tajnym:
- Przewodniczącego Zarządu Oddziału
- Członków Zarządu Oddziału
- Komisji Rewizyjnej
- Sądu Koleżeńskiego
6. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

Copyright © 2004-2022 PTDL