Aktualności » Kielce » Świętokrzyskie Warsztaty Hematologiczne 27.10.2018

Beata Borkowska 07/09/2018 00:00

Szanowni Państwo

Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Świętokrzyskich Warsztatach Hematologicznych”, które odbędą się 27.10.2018 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Lewandowski  lekarz i diagnosta laboratoryjny, wykładowca Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, od 20 lat zajmujący się  diagnostyką cytomorfologiczną szpiku kostnegood 10 lat prowadzący w Łodzi i na terenie całej Polski liczne szkolenia i warsztaty dotyczące wybranych obszarów hematologii.

Program Warsztatów:

1. Hematogeneza czy hematopoeza? – środowisko niszy szpikowej oraz wędrówka AMG.
2. Analiza cytomorfologiczna dojrzewania i różnicowania komórek w środowisku   układu       czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego, płytkotwórczego, limfopoetycznego.
3. Relacja jądro-cytoplazma.
4. Dojrzewanie jądra komórkowgo i cytoplazmy.
5. Kształt jądra komórkowego czy charakter chromatyny jądrowej?
6. Wtręty wewnątrzerytrocytarne.
7. Zmiany w kształcie jądra leukocytów.
8. Zmiany w obrębie cytoplazmy leukocytów.
9. Morfologia płytek krwi.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dużej sali konferencyjnej (w budynku administacyjnym ul. Artwińskiego 3C) i trwać będą do godz. 17.00 z krótkimi przerwami na kawę, herbatę i ciepły posiłek.

Bezpłatny parking przy wzjeździe do budynku administracyjnego.

Koszt uczestnictwa wynosi:

  •    150 zł dla członków PTDL
  •    200 zł dla pozostałych osób

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do końca września do Anny Goliszek tel. 504 034 963
a następnie do dokonania w ciągu trzech dni wpłaty na konto PTDL O/Kielce.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Oddział w Kielcach
Bank BGŻ BNP Paribas

Nr konta: 32 1600 1462 1818 3714 6000 0001                                                                

W tytule płatności należy podać imię, nazwisko, Warsztaty Hematologiczne 2018

Brak wpłaty po tym czasie będzie skutkował automatycznym skreśleniem z listy uczestników.

O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                       Serdecznie zapraszamy

Copyright © 2004-2019 PTDL