Aktualności » Kielce » KONFERENCJA 13.06.2009r.

Grażyna Antczak 21/04/2009 08:52

Zarząd PTDL Oddziału w Kielcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowej konferencji nt. "Ostre białaczki - rola laboratorium medycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia", która odbędzie się dn. 13.06.2009r. w dużej sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

PROGRAM KONFERENCJI:

8.30 - 9.00 serwis kawowy
9.00 - 10.30 dr Aleksander Mazur (Szpital Uniwersytecki w Krakowie) "Rutynowe badanie krwi obwodowej. Interpretacja wyników uzyskanych z analizatorów hematologicznych"
10.30 - 12.00 prof. Kazimierz Sułek (WAM Warszawa) "Co każdy diagnosta laboratoryjny powinien wiedzieć o ostrych białaczkach".
12.00 - 12.30 serwis kawowy
12.30 - 13.30 dr Jerzy Kantorski (firma Becton Dickinson) "Podstawy cytometrii przepływowej i zastosowanie w naukach medycznych".
13.30 - 14.30 dr hab. Anna Pituch - Noworolska (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków) "Immunofenotypowa diagnostyka ostrych białaczek i wykrywanie choroby resztkowej”
14.30 – 15.30 obiad
15.30 – 16.00 prezentacja firmy ABBOTT
16.00 – 17.00 dr hab. Anna Pituch - Noworolska (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków) „Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków nieziarniczych u dzieci i dorosłych”


Koszt uczestnictwa wynosi:
- 30 zł dla członków, którzy mają opłacone składki,
- 90 zł dla pozostałych osób.

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez skarbnika – p. mgr Wiesławę Gałczyńską pod nr tel. 661 939 865 w godz. 7.00 – 18.00 aż do wyczerpania miejsc lub do dn. 01.06.2009r.

Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty do dn. 1.06.2009r. na konto:
Wiesława Gałczyńska
ul. Batorego 65 A
25-132 Kielce
Nr rachunku: 33 1140 2004 0000 3102 4644 6747
Nazwa banku: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej.
Koniecznie dopisać: KONFERENCJA – „OSTRE BIAŁACZKI”

ZAPRASZAMY
Copyright © 2004-2022 PTDL