Aktualności » Kielce » Szkolenie z zakresu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

Grażyna Antczak 24/01/2008 08:53

Zarząd PTDL/Oddział Kielce zawiadamia, że 13 marca 2008 planowane jest bezpłatne szkolenie z zakresu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Odbędzie się ono w dużej sali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do przewodniczącej PTDL - mgr Beaty Borkowskiej (bb2lab@wp.pl lub tel. (041) 3674690). Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 1 marca 2008. Plan szkolenia poniżej:

Warsztaty
13.03.2008 r.

Zasady planowania i realizacji
programu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Prowadzenie: Dr Wojciech Gernand - UJ Kraków

Plan warsztatów:

Czwartek 13 marca 2008


09:00 - 13:00

1. Całkowity dopuszczalny błąd pomiaru (TEA): sposoby wyznaczania, obliczenia, wspólne opracowanie TEA dla wybranych badań biochemicznych wykonywanych na analizatorze I 400/I800 ,
2. Wybór materiału kontrolnego
3. Ocena jakości metody pomiarowej – eksperymentalne badanie precyzji i poprawności
4. Ocena stabilności metody pomiarowej
5. Kontrola QCS w ofercie Roche Diagnostics

11:15 - 11:45 Przerwa na kawę

13:00 - 14:15 Przerwa na poczęstunek

14:15 - 18:00

1. Karty kontrolne – rodzaje zastosowanie, konstrukcja
2. Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych
3. Planowanie działań kontrolnych: cel kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, narzędzia wykorzystywane w planowaniu postępowania kontrolnego, procedura krok po kroku
4. Dokumentowanie działań kontrolnych


16:15 - 16:45 Przerwa na kawę

18:30 Zakończenie szkolenia

Copyright © 2004-2021 PTDL