Aktualności » Kielce » JEDNODNIOWE SZKOLENIE - 30.04.2011r.

Beata Borkowska 04/03/2011 04:58

Zarząd PTDL Oddziału w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich członków PTDL do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu nt. " Aktualne zasady rozpoznawania cukrzycy i jej powikłań, jako przykład standaryzacji postępowania diagnostycznego", która odbędzie się dn. 30.04.2011r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3 (duża sala konferencyjna w budynku administracyjnym).

PROGRAM SZKOLENIA:

  9.00   -   9.25  serwis  kawowy

  9.25   -   9.30  otwarcie szkolenia

  9.30 -  10.15  „Norma, przedział referencyjny, granica decyzyjna – sprawozdanie z prac
                          C – RIDL IFCC  
dr n.med. Wojciech Gernand

10.15 - 11.00„Aktualne wytyczne PTD na temat rozpoznawania cukrzycy”dr hab.n.med.Bogdan Solnica

11.00 – 11.30   serwis kawowy

11.30 - 12.15  „Rola pomiarów HbA1c w diagnostyce cukrzycy”   drhab. n.med. Bogdan Solnica 

12.15 - 13.00  „Standaryzacja pomiarów HbA1c”   dr n.med. Wojciech Gernand  

13.00 - 13.30   prezentacja firmy

13.30 - 14.30   obiad

14.30 - 15.30 „Zasady rozpoznawania powikłań cukrzycy”  dr hab. n.med. Bogdan Solnica

15.30 - 16.00 „Sposoby szacowania GFR  u pacjentów z cukrzycą”   dr n.med. Wojciech Gernand  

16.00 - 16.30   prezentacja firmy

16.30 -             zakończenie szkoleniaKoszt uczestnictwa wynosi:
- 40 zł dla członków PTDL, którzy mają opłacone składki,
- 100 zł dla pozostałych osób.

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane będą przez mgr Agnieszkę Romanek pod
nr tel. 0-41 36 74 690 w godz. 8.00 – 14.00 aż do wyczerpania miejsc lub do dn. 15.04.2011r.

Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty do dn. 20.04.2010r. na konto:
Wiesława Gałczyńska
25-132 Kielce ul. Batorego 65 A
Nr rachunku: 33 1140 2004 0000 3102 4644 6747
Nazwa banku: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej.
Koniecznie dopisać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz SZKOLENIE w Ś.C.O. w Kielcach


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2021 PTDL