Zarząd » Kraków

Krakow_herb

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Jakubowskiego 2

30-688 Kraków


Przewodniczący
dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Joanna Kowalik
Skarbnik
mgr Artur Sokalski
Członkowie Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Justyna Brodowicz
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
mgr Małgorzata Karcz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL