Aktualności » Kraków

 • Anna Ząbek-Adamska 24/10/2023 14:49

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu PTDL O/Kraków zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferecji, która odbędzie się 25 listopada 2023 r. o godz. 9.00, w sali wykłądowej Katedry Biochemii Lekarskiej, przy ul. M.Kopernika 7 w Krakowie.

    Temat konferencji: „Wyzwania dla diagnostyki laboratoryjnej ciągle istnieją". 

  1.       POCT-gdzie jesteśmy?

    Prof.dr hab.med.  Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie

   

  2.       Laboratoryjne testy do oceny stopnia zwłóknienia wątroby - Nowe możliwości czy wyzwania?

   dr hab. Magdalena Krintus, prof. UMK, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

   

  3.       Kompleksowa diagnostyka cukrzycy typu 1 - nowe rozwiązania w immunochemii.

   dr n.med. Agnieszka Ochocińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie 

   

  4.       Snibe – nowoczesne rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej.

   Marek Witkowski, Country Manager Poland, Snibe 

   

  Posiedzenie Członków Oddziału krakowskiego:

  mgr Artur Sokalski- skarbnik oddziału krakowskiego PTDL- Omówienie spraw bieżących w Oddziale.

   

  Link do rejestracji: www.mini-konferencja.pl

  Bardzo prosimy o uaktualnienie aderesów e-mail, jeśli to konieczne

  Za udział w konferencji otrzymują Państwo min. 4 punkty edukacyjne.

  Za udział w podsiedzeniu Odziału -2 punkty edukacyjne

  Serdecznie zapraszamy!

 • Anna Ząbek-Adamska 13/06/2023 08:25

  Szanowni Państwo, 

  Ci z Państwa, którzy jeszcze nie przystąpili do testu, celem otrzymania dodatkowych 12 punktów twardych (potwierdzonych), zapraszamy do skorzystania z poniższego linku:

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aWKjWiJr00OcUhO-ZqdO-DhTFwTvm3xIo2qPfWnTtchUQUIxRVpVRThaU0JFV0ZSTDVEUEJBQzIyMC4u

   

  pozdrawiamy

  Zarząd oddziału -Kraków

 • Anna Ząbek-Adamska 03/06/2023 11:09

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z zapowiedzią przesyłamy  dodatkowo dla uczestników konferencji kod QR, z linkiem do testu, jaki był dostępny podczas konferencji.

  Zarząd Oddziału krakowskiego

 • Danuta Kozłowska 15/05/2023 14:09

  Szanowne Koleżanki i Koledzy . Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej nadchodzacej Konferencji - "Krakowskie Spotkania z Diagnostyka laboratoryjną" 1-2 czerwca 2023

  Szczególnie osoby planujace przygotowania do specjalizacji , bądź kariry naukowej.

   Szczegóły pod linkiem

  \https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aWKjWiJr00OcUhO-ZqdO-DhTFwTvm3xIo2qPfWnTtchUMEJLVko3ME1SNElDTFZYWEw3RlNHT0dFRy4u

  Pozdrawiam

 • Anna Ząbek-Adamska 20/04/2023 17:53

                   Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 

                      Małopolskiego  Oddziału PTDL  

                            „Krakowskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”                  

  Sesja plakatowa przewidziana jest w -  1 i 2 czerwca 2023

  Streszczenia plakatów muszą być nadesłane do dnia 15 maja 2023 za pośrednictwem  linku udostępnego poniżej do formularza online.


  Streszczenie plakatu należy przygotować w języku polskim, w formacie .doc. lub docx.

  Plik z streszczeniem nie może przekraczać 12 MB, należy go przesłać na adres danuta.kozlowska@diag.pl

  Zgłoszenie plakatu  musi zawierać następujące informacje:

  • tytuł pracy w języku polskim;
  • autora/ów;
  • adres e-mail osoby prezentującej;
  • numer telefonu osoby prezentującej;
  • afiliację autorów (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość,
  • określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy;
  • treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski, piśmiennictwo);
  • akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych .


  W treści streszczenia nie powinny być umieszczane ryciny, tabele, diagramy, wykresy ani zdjęcia. Objętość streszczenia nie może przekraczać 3200 znaków (ze spacjami).

  Przy przesłaniu streszczenia należy zaznaczyć  „tak” przy   oświadczeniu o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.

  O zakwalifikowaniu plakatu na Konferencję pierwszy autor  zostanie powiadomiony emailem  do dnia 25 maja 2023.

   Streszczenia zakwalifikowanych plakatów zostaną dołączone do materiałów konferencyjnych.

        Wymagane jest, aby przynajmniej jeden z autorów plakatu (prezentujący plakat) był zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji. Prezentacja plakatu jest niezbędnym warunkiem przyjęcia plakatu na Konferencję.

  REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI PLAKATOWEJ

   Konferencji  Naukowo szkoleniowej

  Małopolskiego Oddziału PTDL

  Niepołomice 1-2 czerwca 2023


  SPECYFIKACJE ZGŁOSZONEGO PLAKATU

   

   

  Język

  polski

  forma:

  Papierowa/

  format:

  A0 tj. szerokość 841 mm x wysokość 1189 mm,

  układ:

  pionowy

  wielkość czcionek:

  tekst - co najmniej 20 pkt, nagłówki - co najmniej 36 pkt, tytuł plakatu - 180 pkt - nie należy używać czcionek ozdobnych;

  tytuł:

  w nagłówku plakatu, należy napisać cały tytuł z dużych liter.

  autorzy:

  należy wymienić z dużej litery – NAZWISKO inicjały imienia
  tytuł naukowy, podkreślić nazwisko osoby prezentującej, ponadto należy podać instytucję, wydział/dział, miejscowość, kraj autorów;

  logo:

  autorzy mogą wstawić logo instytucji, w której pracują, i/lub
  instytucji, która wspiera projekt finansowo;

  Część główna


  Cele, materiał i metody, wyniki wraz z podsumowaniem danych statystycznych oraz wnioskami za pomocą tekstu, wykresów i liczb.

   


   Link do rejestracji  (do zgłoszenia): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aWKjWiJr00OcUhO-ZqdO-DhTFwTvm3xIo2qPfWnTtchUMEJLVko3ME1SNElDTFZYWEw3RlNHT0dFRy4u 

  do umieszczenia streszczenia https://drive.google.com/drive/folders/1rocdUfbmM5wFKDCFbFGKEwLTCbx7qEXJ?usp=share_link

   

 • Anna Ząbek-Adamska 06/04/2023 12:25

  Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
  Suto zastawionych stołów,
  dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca
  i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny.

  Życzy Zarząd oddziału krakowskiego
  Różnice między Wielkanocą w Polsce i Niemczech

 • Anna Ząbek-Adamska 04/04/2023 19:42

  Szanowni Państwo!

  W dniach 01.06. - 02.06.2023r. w Hotelu “NOVUM” w Niepołomicach k. Krakowa, odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Krakowskiego Oddziału PTDL- "Krakowskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną” 

  Program konferencji, szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: http://www.ampulco.eu/

   Patronat:

  KIDL Platforma Szkoleniowa                                                 komitet naukowy:

  komitet organizacyjny:                              Przewodniczący: Prof.dr hab. n.med. Bogdan Solnica

  Prof.dr hab. n.med. Bogdan Solnica               Dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska                       

  Dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska                     Dr n. med. Urszula Rychlik

  Dr n. med. Urszula Rychlik                            mgr Aleksandra Maleszka

  mgr Aleksandra Maleszka                              Dr n.med. Karolina Bukowska-Strakova

  Dr n.med. Karolina Bukowska-Strakova          mgr Danuta Kozłowska

  mgr Bernadetta Jakubowicz 

  mgr Danuta Kozłowska

  Dr n. med Krystyna Słowińska-Solnica

  mgr Joanna Kowalik

  mgr Artur Sokalski

   

    AGENDA

  Czwartek, 01.06.23 r.

   

  11.00 – 11:30 - Otwarcie Konferencji- Przewodnicząca Oddziału PTDL Kraków dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska;   prof. dr hab.n. med.  Bogdan Solnica

  Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, Prezes PTDL

  Czy glikozoaminoglikany mogą być markerami przemian chrząstki stawowej.

  __________________________________________________________________________________________________

  11.30-14.00.  prowadzenie sesji: prof. dr hab.n. med.  Bogdan Solnica

  SESJA I - Choroby układu sercowo-naczyniowego – badania laboratoryjne w ocenie ryzyka, rozpoznawania i monitorowaniu leczenia

  #(11.30-12.05) „LUKI” w tradycyjnym profilu lipidowym

  dr. n. med. Renata Rajtar-Salwa, Szpital Uniwersytecki UJ CM, Kraków

  #(12.05-12.40) Co w diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego zmieniły wysokoczułe metody oznaczania cTn?

  prof.prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  #(12.40-13.15) Ryzyko kardiometaboliczne – serce w centrum uwagi

  prof. dr hab. n. med. Grażyna Sygitowicz, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  #(13.15-13.45) Markery starzenia komórkowego w rozwoju miażdżycy – potencjał diagnostyczny i terapeutyczny

  dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, prof. UJ, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

  #(13.45-14.00) Prezentacja firmowa- „Stratyfikacja ryzyka chorób serca przy użyciu wysokoczułej Troponiny I”- mgr Michał Zarębski, Abbott Laboratories

  __________________________________________________________________________________________________

  14:00 – 14:45 OBIAD

  __________________________________________________________________________________________________

  14:45 – 16:45  - prowadzenie sesji: dr n. med Urszula Rychlik

  SESJA II - Coraz więcej medycyny laboratoryjnej w onkologii

  #(14.45-15.20) Molekularna diagnostyka chorób nowotworowych 

  dr hab. n. med. Artur Kowalik, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

  #(15.20-15.55) Nowe generacje leków w onkologii – wymagania wobec diagnostyki

  dr n. med. Mirosława Puskullouglu, Narodowy Instytut Onkologii-PINB, Kraków

  #(15.55-16.30) Skriningowe badania laboratoryjne przy kwalifikacji chorych do leczenia onkologicznego

   dr hab. n. med. Marek Ziobro, Narodowy Instytut Onkologii-PINB, Kraków

  (16.30-16.45) Prezentacja firmowa- Czy TDM dla przeciwciał terapeutycznych jest konieczny - Karina Izdebska, Bioanalityc 

  _________________________________________________________________________________________________

   

  16:45 – 17:00 przerwa kawowa

  __________________________________________________________________________________________________

  17:00 – 19:00 -prowadzenie sesji: dr n. med Karolina Bukowska-Strakova

  SESJA III - Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w pediatrii

  #(17.00-17.35) Gazometria/RKZ u noworodków i niemowląt – trochę inaczej

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik,  Zakład Biochemii Klinicznej CMUJ, Kraków

  #(17.35-18.10) Badania przesiewowe noworodków w 2023 r.

  Dr n.med Ewa Głąb-Jabłońska, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa

  #(18.10-18.45) Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego u dzieci – diagnostyka laboratoryjna 

  Dr n. med Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii CM UJ

  #Prezentacja firmowa- Jak skutecznie uniknąć zakłóceń spowodowanych obecnością wariantów Hb i poprawić wydajność badań biochemicznych?- mgr Mariusz Śliwowski, Mindray  Medical Poland Sp. z o.o.

  __________________________________________________________________________________________________

  20:00- Kolacja z „muzyką w tle”

  __________________________________________________________________________________________________  Piątek, 02.06.23 r.

  09:00 – 11:00- prowadzenie sesji: mgr Aleksandra Maleszka

  SESJA I - Laboratorium w diagnostyce chorób układu nerwowego

  #(9.00- 9.35) Choroby nerwowo- mięśniowe i ich diagnostyka laboratoryjna

  dr hab. med. Wojciech Turaj, Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Uniwersytecki UJCM, Kraków 

   

  #(9.35-10.10) Rola diagnosty lab. w diagnostyce chorób autoimmunologicznych OUN

  lek. med. Paweł Wrona, Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Uniwersytecki UJCM, Kraków 

  #(10.10-10.45) Markery biochemiczne udaru niedokrwiennego mózgu – perspektywy

  dr hab. n. med. Wirginia Krzyściak, Zakład Diagnostyki Medycznej UJCM, Kraków  

  #(10.45-11.00) Prezentacja firmowa-NGS (sekwencjonowanie następnej generacji) - Roche Polska Sp. z o.o

  __________________________________________________________________________________________________

   

  11:00 – 11:15 przerwa kawowa

  __________________________________________________________________________________________________

  11:15 – 13:15 -prowadzenie sesji: mgr Danuta Kozłowska, dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska

  SESJA II - Fazy pozaanalityczne w badaniach laboratoryjnych 

  #(11.15-11.45) Przedanalityczne czynniki zakłócające; standaryzacja fazy przedanalitycznej 

  mgr Dagmara Wąsowska, Becton Dickinson Polska sp. z o.o 

  #(11.45-12.15) Automatyzacja procesów analitycznych

  mgr Agnieszka Suchan, mgr Aneta Ciurzyńska, Perlan Technologies Polska sp. z o.o 

  #(12.15-12.45) Przetwarzanie i przesyłanie informacji w diagnostyce laboratoryjnej – co trzeba zmienić

  prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM, Kraków

  #(12.45-13.00) Prezentacja firmowa-Faza przedanalityczna oznaczeń rzadkich - dr inż. Przemysław Hahn, Account Manager Life Science, Sarstedt sp. z o.o.

  13.15 Zakończenie Konferencji.

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !


 • Anna Ząbek-Adamska 30/03/2023 15:00

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że do końca marca bieżącego roku należy uregulować składki członkowskie. Wyskość składki wynosi 100 zł. 

  Prosimy również o aktualizowanie adresów e-mail, jest to warunek otrzymywania drogą elektroniczą certyfikatów, testów i innych informacji.

  Numer konta PTDL- Oddział Kraków:

                                          29 1020 2892 0000 5602 0584 2531  Bank PKO BP

  Zarząd Oddziału -Kraków

 • Anna Ząbek-Adamska 30/03/2023 14:51

  Konferencja naukowo-szkoleniowa PTDL o/Kraków—22 kwietnia 2023 r.

  Aula wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ, ul. Kopernika 7, 9.00-13.00

  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt: „Hematoonkologia w pediatrii”

   Komitet organizacyjny: dr n.med Karolina Bukowska-Strakova, mgr Aleksandra Maleszka, dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska

  Agenda konferencji:

  * (9.00-9.15) Dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska- przewodnicząca Oddziału Kraków- powitanie

  * (9.15-9.50) Dr n.med Katarzyna Pawińska-Wąsikowska; Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, - Najczęstsze schorzenia hematoonkologiczne wieku dziecięcego- okiem diagnosty laboratoryjnego i lekarza. 

  * (9.50- 10.30) Dr n.med Karolina Bukowska-Strakova- Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, CMUJ-  Immunofenotypowanie białaczek u dzieci.

   Przerwa kawowa – 10.30- 10.45

  *(10.45-11.20) mgr Monika Rygielska- Zakład Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie –Obrazy cytomorfologiczne wybranych schorzeń hematoonkologicznych w pediatrii.

  * (11.20-12.00) Dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska Sp.z o.o- Morfologia krwi obwodowej w przebiegu chorób hematoonkologicznych u dzieci.

   

  12.00-12.10- Dyskusja, zakończenie konferencji

  Partnerzy konferencji: Sysmex Polska Sp.z o.o; 

   Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne (miękkie). Po rozwiązaniu testu, będa przysługiwać punkty twarde (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zał. 2).

  12.10-12.45 

  Posiedzenie członków Oddziału, omówienie spraw bieżących w oddziale krakowskiego PTDL:  Dr n. med. Urszula Rychlik, Dr n. med Karolina Bukowska-Strakova

   Zapraszamy serdecznie

  Anna Ząbek-Adamska -Przewodnicząca Oddziału PTDL


 • Anna Ząbek-Adamska 06/02/2023 18:46

  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt: Mikrobiom jelitowy, żywienie pozajelitowe w kacheksji

   Komitet organizacyjny: dr n.med Urszula Rychlik, mgr Danuta Kozłowska, dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska

  Agenda konferencji:

  * (9.00-9.15) Dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska- przewodnicząca Oddziału Kraków- powitanie

  • (9.15-10.00)  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski, specjalista mikrobiologii "Mikrobiom człowieka - charakterystyka, zaburzenia i badania". 

  Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 

  Sesja pod patronatem firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z.o o:

  • (10.00-10.45)  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk "Badania laboratoryjne w żywieniu klinicznym"

  Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Krakowie, ul. Garncarska 11

  Przerwa kawawa (10.45-11.00)

  • (11.00-11.45) dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda "Zespół wyniszczenia organizmu. Objawy, diagnostyka, leczenie" 

  Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Krakowie, ul. Garncarska 11

  11.45-12.00- Dyskusja, zakończenie konferencji

  Konferencja odbywa się przy ul. Kopernika 7 (aula wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ). Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne (miekkie). Po zakończonej konferencji zostanie rozdany uczestnikom test, za który będa przysługiwać punkty twarde (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zał. 2)


  (12.00-12.45) Posiedzenie członków Oddziału,omówienie spraw bieżących w oddziale krakowskiego PTDL:

  mgr Bernadetta Jakubowicz- członek zarządu PTDL Kraków-„ Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych- sprawozdanie pozjazdowe i sprawy bieżące”

   

Copyright © 2004-2023 PTDL