Aktualności » Kraków » Nowy okres wykładowy 2016-2017

Danuta Kozłowska 04/10/2016 18:47

 PROGRAM KURSU w ramach kształcenia podyplomowego w diagnostyce laboratoryjnej

w roku szkoleniowym 2016/2017. 

Data godzina

 Temat

  Wykładowca

08.10.2016

9.00-11.00

1.Otwarcie spotkań 2016-2017

2. 150 rocznica urodzin Edmunda Faustyna Biernackiego

2.Stan zapalny a nowotwór

 

prof. dr hab. Aleksander Skotnicki

prof. Jan Kanty Kulpa

19.11.2016

9.00-11.00.

Niedokrwistość u chorych na nowotwory, leczenie – kliniczny punkt widzenia
dr Marek Ziobro

17.12.2016

9.00-11.00.

Neutropenia i małopłytkowość u chorych na nowotwory poddanych terapii systemowej

dr Ida Cedrych

14.01.2017

11.00-13.00.

Zaburzenia układu krzepnięcia u chorych na nowotwory złośliwe

dr Łukasz Nowak

18.02.2017

9.00-11.00.

Markery molekularne i immunochemiczne w onkologii

dr hab. Janusz Ryś

11.03.2017

9.00-11.00.

Diagnostyka molekularna raka jajnika

dr hab. Paweł Blecharz

22.04.2017

9.00-11.00.

Techniki oceny aktywności proliferacyjnej, nadekspresji HER-2 i receptorów steroidowych

dr Anna Kruczak

12-13.05.2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa Zamek w Przegorzałach

10.06.2017

11.00-13.00.

Diagnostyka różnicowa w raku jajnika

mgr Urszula Rychlik

 

Copyright © 2004-2021 PTDL