Aktualności » Kraków » Nowy Zarząd w krakowskim oddziale PTDL

Danuta Kozłowska 07/10/2022 15:05

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 6.10.2022 ukonstytuował się nowy Zarząd krakowskiego oddziału PTDL . Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Przewodnicząca : Anna Ząbek-Adamska

Z-cy Przewodniczącego Oddziału: Aleksandra Maleszka, Urszula Rychlik
Sekretarz: Joanna Kowalik
Skarbnik: Artur Sokalski
Członkowie Zarządu i Zastępcy Członków:
Bogdan Solnica
Krystyna Słowińska-Solnica
Danuta Kozłowska
Bernadetta Jakubowicz
Karolina Bukowska-Strakova
Komisja Rewizyjna
Justyna Brodowicz- Przewodnicząca
Weronika Nawara- Z-ca Przewodniczącej
Małgorzata Karcz- sekretarz
Życzę koleżankom i Kolegom powodzenia w działanosci na rzecz naszego oddziału.
Ponieważ nie udało się Państwa zachęcić do licznego udziału w wyborach , to tą drogą chciałam podziękować,  za wieloletnią współpracę i uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez ustępujący zespół i już po raz ostatni, tą drogą zachęcić do aktywnego udziału w życiu Towarzystwa , bez Was nie ma to takiego wymiaru jak z Wami.
Pozdrawiam
Danuta Kozłowska

Copyright © 2004-2023 PTDL