Aktualności » Kraków » Spotkania naukowo-szkoleniowe PTDL O/Kraków, w roku akademickim 2022/2023

Anna Ząbek-Adamska 21/11/2022 00:00

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa, w bieżącym roku akademickim na cykl wykładów (bloków) szkoleniowych, które odbędą się tradycyjnie  w formie stacjonarnej, ul. Kopernika 7 w auli wykładowej CMUJ.       

       10 grudnia 2022 (sobota 9.00- 13.00)

Choroby układu nerwowego

Prof. Grażyna Biesiada (Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, CM UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)—Neurologiczna manifestacja wybranych chorób odkleszczowych.

Dr Paweł Wrona (Oddział Kliniczny Neurologii; SU Kraków)-- Neurologiczne zespoły paranowotworowe: praktyczne podejście do diagnozy i leczenia

Dr Monika Marona (Oddział Kliniczny Neurologii; SU Kraków)-- Diagnostyka stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych z uwzględnieniem badania prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy"

Partnerzy spotkania: Euroimmun Polska Sp. z.o.o, Biameditek Sp. z.o.o

 

       25 lutego 2023 (sobota 9.00- 13.00)

Mikrobiom jelitowy, żywienie pozajelitowe w kacheksji

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski specjalista mikrobiologii- Mikrobiom jelitowy.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk --Badania laboratoryjne w żywieniu klinicznym.

dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda --Zespół wyniszczenia organizmu. Objawy, diagnostyka, leczenie.

Partner spotkania: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

 

      22 kwietnia 2023 (sobota 9.00- 13.00)

Hematoonkologia w pediatrii

Tematy w przygotowaniu.

Partner spotkania: Sysmex Polska Sp. z o. o

 

       Maj/ czerwiec 2023 - Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu „Spotkania z diagnostyką”


Przypominamy, że podstawą otrzymania certyfikatu za udział w posiedzeniach, jest opłacanie składek członkowskich PTDL. Numer konta do wpłat dla oddziału Kraków, nie zmienił się:

                                        29 1020 2892 0000 5602 0584 2531  Bank PKO

 

z poważaniem

Anna Ząbek-Adamska

Przewodnicząca Zarządu/ Oddział Kraków

Copyright © 2004-2023 PTDL