Aktualności » Kraków » Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Bogdan Solnica 04/04/2007 12:13

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTDL zawiadamia, że w dniu 21 kwietnia (sobota) o godz. 10.30. (w pierwszym terminie) lub o godz. 10.45. (w drugim terminie) w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ, ul. Kopernika 7 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
Równocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem PTDL prawa wyborcze przysługują członkom, którzy mają uregulowane składki członkowskie i nie zalegają z ich opłatą w okresie ostatnich dwóch lat (2006 i 2007).
Licząc na obecność Państwa na Walnym Zgromadzeniu przesyłamy koleżeńskie pozdrwienia.

Za Zarząd:

Przewodnczący - dr n. med. Bogdan Solnica
Sekretarz - dr n. przyr. Beata Kuśnierz-Cabala

Copyright © 2004-2022 PTDL