Aktualności » Kraków » KURSY SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO

Bogdan Solnica 05/07/2006 16:38

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej:

1. Badania laboratoryjne dla oddziałów intensywnej terapii i medycyny
Ratunkowej (pobierz program). Termin: 4-6.09.2006.

2. Wybrane zagadnienia z diagnostyki biochemicznej chorób nowotworowych (pobierz program). Terrminy: 03-06.07.2006., 18-21.09.2006., 09-12.10.2006., 06-09.11.2006.

3. Hematologia laboratoryjna w praktyce (pobierz program). Termin: 25-27.09.2006.

4. Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań
Cukrzycy (pobierz program). Termn: 23-25.10.2006.

Informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.diaglab.pl

Copyright © 2004-2022 PTDL