Aktualności » Łódź » Posiedzenie naukowe OŁ/PTDL 13 MARCA 2014 r.

Natalia Kościuk 04/03/2014 00:00

Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

w CZWARTEK

13   MARCA 2014 roku o  godz. 12:00

   w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

 

  • „Krwotok położniczy.

         Nowe wytyczne postępowania"

     Dr n. med. Elżbieta Nowacka

     I Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii

     Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

  • Prezentacja oferty firmy Werfen Polska

     Dr n. biol. Magdalena Szczypka

                   

 

 

      KONTO:

      PKO I/O Łódź

      381020 3352 0000 1602 0010 3382

      z dopiskiem PTDL

      składka za 2014 r. wynosi

     100.00 PLN

     20.00 PLN dla emerytów

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

 

                                              Natalia Kościuk

                                      Przewodnicząca OŁ/PTDL

 

Copyright © 2004-2022 PTDL