Zarząd » Lublin

Lublin_herb

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. dr W. Chodźki 1

20-093 Lublin


Przewodniczący
dr n. farm. Dariusz Duma
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. farm. Maciej Korpysz
Skarbnik
dr n. farm. Anna Kowalska-Kępczyńska
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Małgorzata Czwarno
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
mgr Magdalena Izdebska
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL