Zarząd » Lublin

Lublin_herb

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Żołnierzy Niepodległej

20-078 Lublin


Przewodniczący
mgr Barbara Pęksa
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. farm. Beata Wojtysiak-Duma
Skarbnik
mgr Renata Markowicz
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Małgorzata Słowik-Orzelska
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2021 PTDL