Aktualności » Lublin » konkurs prac

Barbara Pęksa 15/01/2019 19:06

Konkurs na Najlepszą Pracę w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonaną przez młodego naukowca rerezentującego zawód medyczny i posiadającego prawo wykonywania zawodu lub studenta kierunku medycznego.

Organizatorzy:

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

Warunki konkursu na stronie : odiagnostyce.pl  

Copyright © 2004-2019 PTDL