Aktualności » Lublin » Zebranie naukowo-szkoleniowe i sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Lubelskiego PTDL

Dariusz Duma 23/09/2022 00:00

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe oraz sprawozdawczo-wyborcze i wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów na XX Jubileuszowy Zjazd PTDL.

Zebranie odbędzie się w dniu  29 września 2022 r.  (czwartek) o godz. 13:00 w Auli Wykładowej  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. ul. Prof. A. Gębali 6.

Prawo czynnego udziału w wyborach mają  członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Program spotkania:

1. Ustawa o medycynie laboratoryjnej - aktualny stan prac legislacyjnych.

2. Informacja na temat bezpłatnych szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej - „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” , nr POWR.07.01.00-00- 0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

3. Część sprawozdawczo-wyborcza.

 

Zapraszamy

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL