Aktualności » Lubuski » Zebraniee naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubuskiego PTDL

Aleksandra Frydrych 10/01/2012 13:59

 

Zarząd Lubuskiego Oddziału PTDL oraz firma Abbott Laboratories Sp. z o.o. zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w środę 25 stycznia o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26


PROGRAM:

  1. Wykład pt." HE 4 - nowy marker raka jajnika"- Dr n. med. Mirosława Nowacka
  2. Prezentacja oferty Firmy Abbott Laboratories Sp. z o.o.
  3. Informacje dotyczące ostatnich spraw KIDL - członek KRDL , Ewa Brzezińska
  4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  5. Zebranie Zarządu Oddziału Lubuskiego PTDL.
 
Informuję, że :
Składkę czlonkowską za rok 2012 należy wpłacić do końca lutego 2012 roku!


Opłacenie składki członkowskiej za 2012 r. do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich
numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

Przypominam równiż, że :
* wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* opłaty dla małżonków, którzy są członkami PTDL: wysokość składki dla jednego współmałżonka wynosi 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* opłata dla emerytowanych członków PTDL wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba zainteresowana musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.
Wpłaty można dokonać podczas zebrania naukowo-szkoleniowego oraz na numer konta PTDL o/ Lubuski :

18114020040000360272482445

                                                       Przewodnicząca o/Lubuski PTDL, Aleksandra Frydrych

 

Copyright © 2004-2022 PTDL