Aktualności » Lubuski » DIAGKOMPAS

Aleksandra Frydrych 03/02/2014 02:00

 

DIAGKOMPAS  - szkolenie organizowane przez IPDDL (Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej) pod patronatem PTDL.
W dniu 12 marca 2014 roku  odbędzie się w Zielonej Górze szkolenie , organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.
Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.
Miejsce szkolenia:
Zielona Góra, Hotel Qubus ul. Ceglana 14A , godz. 10.00
Czas trwania : 5 – 6 godzin
          Szkolenie jest bezpłatne.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez stronę internetową www.ipddl.pl (zakładka DIAGKOMPAS).
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zgłaszający otrzyma informację o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu z powodu przekroczenia limitu miejsc).
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

Copyright © 2004-2021 PTDL