Aktualności » Lubuski » Zebranie naukowo-szkoleniowe 12.02.2015

Aleksandra Frydrych 11/02/2015 00:00

 

 

Zebranie naukowo - szkoleniowe 12.02.2015r.

W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 12.02.2015 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Początek spotkania godzina : 11.30 Plan spotkania :

  1. 11:30 – 12:00 Przewodnicząca Oddziału Aleksandra Frydrych – sprawozdanie z działalności Oddziału w 2014 roku, plan na rok 2015 oraz informacje ze Zjazdu z okazji 50-lecia PTDL w Kielcach

  2. 12:00 – 13:00 Problemy miarodajnej oceny wyników oznaczeń kontrolnych w sprawdzianach międzylaboratoryjnych” Dr n. med. Barbara Przybył - Hac , Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

  3. 13:00 – 13:30 Konsultant Wojewódzki ds.Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Jadwiga Wodzinowska-Zielke

  4. 13:30 – 13:45 - sprawy bieżące KIDL – mgr Adam Włoch, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

  5. 13:45 - 14:00 - INDIKO I INDIKO PLUS -analizatory do badań biochemicznych i toksykologicznych firmy Thermo Fisher Scientific   - Wojciech Kisielewski firma ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k.

  6. 14:00 -  14:15 – przedstawienie pracy poglądowej w ramach specjalizacji z transfuzjologii medycznej

 

Współorganizator i sponsor spotkania : firma ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k.

UWAGA: Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.
Składki można opłacić przelewem na konto bankowe Oddziału Lubuskiego PTDL
18 1140 2004 0000 3602 7248 2445
Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.
W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam!

 

 

 

Copyright © 2004-2022 PTDL