Aktualności » Lubuski » Konferencja Żagań 9 - 10 IV 2015 r.

Aleksandra Frydrych 04/03/2015 10:29

 

IV Lubuska Konferencja Diagnostyczna WIOSNA 2015 Żagań, dn. 09 - 10 kwietnia 2015r.

"Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne”

 Miejsce konferencji: Hotel Willa Park , Żagań ul. Józefa Piłsudskiego 19.

Otwarcie Konferencji: 09.04.2015r. godz. 10:45.

Rejestracja Uczestników: 08:30 – 10:30 w Hotelu Willa Park

 Dzień I 09.04.2015r.

Sala wykładowa I piętro

 10:45 – 10:50  Otwarcie konferencji –

 Aleksandra Frydrych - przewodnicząca Lubuskiego Oddziału PTDL

10:50 – 11:35Sepsa dziś – badania laboratoryjne w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby”                                 

Wykład inauguracyjny : Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

11:35 – 12:10 Otwarcie i zwiedzanie Wystawy Sprzętu Diagnostycznego - II piętro

 

 12:15 – 18:00 Sesja I 

 „ Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne”

Prowadzący Sesję: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

12:20 – 13:20 Podstawy hemostazy - o czym powinien wiedzieć klinicysta,    

                         diagnosta”     

                      Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga                                                 

13:20 – 14:00  Diagnostyka laboratoryjna, aspekty proceduralne i możliwości diagnostyczne”                                           

    Mgr Beata Baran

14:00 – 14:45 Obiad ( Restauracja – parter )

14:50 – 15:35 „Zaburzenia hemostazy na przykładzie nabytej hemofilii”        

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

15:35 – 16:20Diagnostyka różnicowa przypadków klinicznych w badaniach laboratoryjnych”                                           

Dr Edyta Odnoczko, Dr Ewa Stefańska-Windyga

16:20 - 17:00 DIC”                                                                                               

 Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

 17:00 - 17:30 Diagnostyka różnicowa przypadków klinicznych w badaniach  laboratoryjnych" 

Dr Edyta Odnoczko, Dr Ewa Stefańska-Windyga

17:30 - 18:00 Dyskusja

 19:00 Uroczysta kolacja – Sala Bankietowa I piętro.

 

 Dzień II 10.04.2015

                                                              Sala wykładowa I piętro

   10:00 – 13:00   Sesja II  Współczesne laboratorium w badaniach koagulologicznych”

 Prowadzący Sesję: 

Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski     

 Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz

10:00 - 10:45 „D-dimer w codziennej praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej”      

   Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

10:45 - 11:30Małopłytkowość polekowa - mechanizmy i diagnostyka     

    Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

11:30 - 12:15 Rola mikroRNA w regulacji hemostazy naczyniowej                

  Dr Sławomir Białek

12:15 - 12:40 Trendy i wyzwania współczesnej diagnostyki laboratoryjnych parametrów krzepnięcia, oferta Instrumentation Laboratory"     

 Dr Magdalena Szczypka

12:30 - 13:00 50 lat PTDL – wspomnienia własne z 25 lat działalności czyli od Sznajda do Solnicy”                                        

Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

 13:00 Zakończenie konferencji

 13:10 Obiad

 

Formularz zgłoszeniowy i bliższe informacje na stronie :

 http://ampulco.eu/Konferencja-Żagań

 Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Copyright © 2004-2022 PTDL