Aktualności » Lubuski » XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką

usunięty usuniety 14/10/2009 07:13

Ostateczny program Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL "XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką"

26 listopada 2009 r.

10:20-10:30 Otwarcie Konferencji

Sesja inauguracyjna

10:30-11:15 Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania stanu
prozakrzepowego; ocena ryzyka tętniczych i żylnych
incydentów zakrzepowo-zatorowych -
Prof. Maria Jastrzębska

11:15-12:00 Niewydolność nerek, a choroba niedokrwienna serca –
skutek czy przyczyna? - Prof. Dariusz Sitkiewicz

12:00-12:45 Prezentacje firmowe

12:45-13:45 Obiad, serwis kawowy

Sesja hematologiczna Przewodniczący sesji: Prof. Dagna Bobilewicz

14:00-14:45 Współczesne możliwości diagnostyki szpiczaka mnogiego:
wpływ uzyskanych wyników na efekty leczenia i
rokowanie - Prof. Krzysztof Lewandowski

14:45-15:00 Sesja warsztatowa firmy SYSMEX

15:00-15:45 Szpiczakowe uszkodzenie nerek – wolne łańcuchy -
Dr Alicja Kendziorek

15:45-16:00 Sesja warsztatowa firmy HORIBA MEDICAL

16:00-16:45 Rola płytek krwi w procesie krzepnięcia oraz
metody ich badania - Dr Roman Pińkowski

16-45-17:15 Przerwa kawowa

Sesja warsztatowa

17:15-18:00 Istotne problemy prawne w umowach dotyczących dostaw
odczynników do badań laboratoryjnych - Mgr Edyta
Świderska

18:00-18:30 Nowoczesna diagnostyka celiakii - Mgr Małgorzata
Walerych, Mgr Krzysztof Mytych

18:30 Quiz

20:00 Spotkanie towarzyskie na Zamku Joannitów

27 listopada 2009 r.

07:30-09:00 śniadanie

Sesja nefrologiczna Przewodniczący sesji: Prof. Dariusz Sitkiewicz

09:00-09:45 Możliwości laboratoryjne oceny czynności nerek -
Prof. Dagna Bobilewicz

09:45-10:00 Sesja warsztatowa firmy SIEMENS

10:00-10:45 Epidemiologia przewlekłej choroby nerek w Polsce i na
świecie - Dr Przemysław Rutkowski

10:45-11:00 Sesja warsztatowa firmy SIEMENS

11:00-11:45 Parametry retikulucytarne u chorych dializowanych -
Dr Hanna Zborowska

11:45-12:00 Sesja warsztatowa firmy SIEMENS

12:00-12:45 Podejście do pacjenta z trombocytopenią -
Prof. Kazimierz Sułek

12:45-13:00 Zakończenie Konferencji

13:00 Obiad, serwis kawowy


Copyright © 2004-2022 PTDL