Aktualności » Lubuski » XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką Łagów Lubuski 26-27 listopada 2009 r.

usunięty usuniety 18/09/2009 02:51

Program Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Lubuskiego PTDL - "XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką" Łagów Lubuski 26-27 listopada 2009 r.

26 listopada 2009 r.
Sesja inauguracyjna

Wykład I - Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania stanu prozakrzepowego; ocena ryzyka tętniczych i żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych
Prof. Maria Jastrzębska

Wykład II – Niewydolność nerek, a choroba niedokrwienna serca – skutek czy przyczyna?
Prof. Dariusz Sitkiewicz

Sesja hematologiczna Przewodniczący sesji: Prof. Dagna Bobilewicz

Wykład I: Współczesne możliwości diagnostyki szpiczaka mnogiego: wpływ uzyskanych wyników na efekty leczenia i rokowanie -
Prof. Krzysztof Lewandowski

Wykład II: Szpiczakowe uszkodzenie nerek – wolne łańcuchy
dr Alicja Kendziorek

Wykład III: Monitorowanie przebiegu infekcji wirusowych u dzieci w oparciu o wynik subpopulacji limfocytów
Dr Roman Pińkowski

27 listopada 2009
Sesja nefrologiczna
Przewodniczący sesji: prof. Dariusz Sitkiewicz

Wykład I: Możliwości laboratoryjne oceny czynności nerek
Prof. Dagna Bobilewicz

Wykład II: Epidemiologia przewlekłej choroby nerek w Polsce i na świecie.
Dr Przemysław Rutkowski

Wykład III: Parametry retikulucytarne u chorych dializowanych
Dr Hanna Zborowska

Wykład IV: Podejście do pacjenta z trombocytopenią
Prof. Kazimierz Sułek

Copyright © 2004-2022 PTDL