Aktualności » Lubuski » XIV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką Łagów Lubuski 2008 r.

usunięty usuniety 27/10/2008 10:58

Przypominam, że termin płatności za udział w Konferencji upływa 30 października (tego dnia wpłata musi znaleźć się na koncie). Osoby, które nie dokonają wpłaty w tym terminie zostaną automatycznie skreślone z listy uczestników Konferencji.
Proszę również o odesłanie formularza, który Państwo otrzymali wraz z informacją o wpisaniu na listę uczestników Konferencji, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2008 roku.
Kwalifikacja osób z listy rezerwowej (w miarę wolnych miejsc) odbędzie się najpóźniej 10 listopada 2008 roku. W tej chwili na liście rezerwowej znajduje się 25 osób.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konferencji.

Copyright © 2004-2022 PTDL