Aktualności » Lubuski » Ramowy program konferencji w Łagowie Lubuskim - 27-28 listopad 2008

usunięty usuniety 16/09/2008 03:29

Ramowy program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL - "XIV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką". Łagów Lubuski 27-28 listopad 2008 r.

Konferencja odbywa się pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Dzień pierwszy – 27.11.2008 r.
08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 Otwarcie wystawy
09:00 – 10:00 Zwiedzanie wystawy
10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji
10:10 – 10:55 Wykład inauguracyjny:
"Jak stres oksydacyjny spotyka się z zapaleniem?
Implikacje dla poszukiwania nowych markerów
w ostrych zespołach wieńcowych"
Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz.

Sesja hematologiczna cz. I.
11:00 – 11:45 „ Wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych u dzieci”
Prof. dr hab. Alicja Chybicka – Klinika Transplantacji
Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii
Medycznej we Wrocławiu

11:45 – 12:30 „Podejście do chorego z leukopenią”
Prof. dr hab. Kazimierz Sułek – Klinika Chorób
Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem
Transplantologii, Wojskowy Instytut Medyczny

12:30 – 12:50 Dyskusja

12:50 – 13:35 Diagnostyka morfologiczna i czynnościowa płytek
za pomocą analizatorów firmy SIEMENS - ADVIA 2120i
oraz PFA - Betina Kujawa, Adrian Poloczek - SIEMENS

13:35 – 14:20 „Ostre białaczki szpikowe - od objawu do rozpoznania” -
Dr Krzysztof Lewandowski - Klinika Hematologii Akademia
Medyczna Gdańsk

14:20 – 14:30 Dyskusja

14:30 - 15:30 Obiad, serwis kawowy

Sesja hematologiczna cz. II

15:30 – 16:15 „Aktualnie obowiązujące standardy diagnostyki
morfologicznej, cytometrycznej, molekularnej i
cytogenetycznej ostrej białaczki szpikowej”
Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski -
UM w Poznaniu.

16:15 – 16:45 „Wykorzystanie cytometrii przepływowej do diagnostyki
ostrych białaczek” - Dr Roman Pińkowski

16:45 – 17:15 „Zespoły mielodysplastyczne – diagnostyka i leczenie”
Dr Lilianna Sajewicz - Akademia Medyczna we Wrocławiu

17:15 – 18:00 „Hemostaza w chorobach nowotworowych”
Prof. dr hab. Milena Dąbrowska - Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku.

18:00 - 18:15 Dyskusja

18:15 - 18:45 Prezentacje firmowe

18:45 - 19:00 Quiz

20:30 Spotkanie towarzyskie

Dzień II 28.11.2008 r.

08:00 - 09:00 Śniadanie

Sesja wirusologiczna

09:00 – 09:45 „Zagrożenia infekcyjne kobiet w wieku prokreacyjnym”
Prof. dr hab. Anna Boroń – Kaczmarska –
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych PAM Szczecin

09:45 – 10:30 „Interpretacja wyników w kierunku zakażenia HIV”
Dr Magdalena Leszczyn-Pynka – Katedra i Klinika Chorób
Zakaźnych PAM Szczecin.

10:30 – 11:15 „Diagnostyka TORCH i co dalej”
Dr Jolanta Niescigorska-Olsen – Katedra i Klinika Chorób
Zakaźnych PAM Szczecin.

11:15 – 11:30 Dyskusja.

11:30 – 12:15 Sesja warsztatowa firmy Roche

12:15 - 12:45 Obiad, serwis kawowy

12:45 – 14:00 System jakości - Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

14:00 – 14:30 „Diagnostyka czynności tarczycy w ciąży”
Dr Mirosława Nowacka

14:30 – 15:00 Sesja warsztatowa firmy Abbott – Integracja badań
diagnostycznych
„Nowe markery diagnostyczne firmy Abbott” –
Dr Mirosława Nowacka

15:00 Zakończenie Konferencji, wyjazd z Łagowa

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL, którzy dotychczas nie potwierdzili uczestnictwa, proszę o kontakt mailowy - ptdl_lubuski@onet.eu, w celu uzyskania formularza zgłoszeniowego.

Koszt udziału w Konferencji dla członków Oddziału Lubuskiego, mających opłacone WSZYSTKIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE wynosi 50,00 PLN; dla członków pozostałych Oddziałów - 100,00 PLN; osoby towarzyszące, nie będące członkami PTDL - 250, 00 PLN.

Koszt uczestnictwa obejmuje: zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, pełne wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim w dniu 27 listopada, materiały konferencyjne, certyfikat, miejsce parkingowe.

Ważne: Pracownicy firm diagnostycznych innych niż biorące udział w Konferencji NIE MOGĄ w niej uczestniczyć jako osoby prywatne (indywidualnie).

Wstęp na Konferencję, wystawę, posiłki, spotkanie towarzyskie możliwy będzie WYŁĄCZNIE za okazaniem identyfikatora.

W najbliższym czasie zostanie podany numer konta, na który należy dokonać opłaty tytułem udziału w Konferencji. Opłaty należy dokonać po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i uzyskaniu informacji o wpisie na listę uczestników Konferencji. WAŻNE: Osoby, które do 10 sierpnia przesłały formularz zgłoszeniowy zostały automatycznie wpisane na listę uczestników. Ze względu na pojemność bazy noclegowej liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne: NIE BĘDZIE możliwości uiszczenia opłaty konferencyjnej oraz opłat z tytułu składek członkowskich w czasie trwania Konferencji.

Copyright © 2004-2023 PTDL