Aktualności » Olsztyn

 • Danuta Kopystecka 01/02/2019 09:31

  Szanowni Państwo zwracamy się do was o pomoc dla syna naszego kolegi diagnosty laboratoryjnego

  1% podatku podaruj na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

  KRS 0000037904

  26701 Kiejnowski Jakub

  Pomóż w walce o zdrowie z chorobą NBiA

 • Danuta Kopystecka 30/01/2019 10:20

       Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL oraz firma Biameditek  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 21.02.2019 /czwartek/ o godz 12.00 w sali konferencyjnej sali konferencyjnej Wojewódzkigo Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.


  W programie:
  1. Znaczenie standaryzacji badań w laboratoryjnej parazytologii medycznej / ok 30 min /

  2. Źródła nieświadomie popełnianych błędów  w koproskopowej laboratoryjnej parazytologii medycznej / ok 70 min /

  Wykłady  poprowadzi mgr Czesław Głowniak -  koordynator Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej PTDL

  3. Prezentacja oferty dla Diagnostyki Laboratoryjnej firmy Biameditek sp.zo.o./ok 15min/


   Po  zakończeniu zapraszamy wszystkich słuchaczy na obiad 

 • Danuta Kopystecka 04/01/2019 14:57

  Bardzo proszę o uregulowanie składek członkowskich za rok 2019 (ewentualnie zaległych). Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł, a dla emerytów 20 zł. Wpłaty należy dokonać na podany poniżej numer konta:

  Polskie Towarzysto Diagnostyki Laboratoryjnej 

  Oddział Olsztyn

  ul. Żołnierska 18

  10-561 Olsztyn

  PKO BP SA Oddział 1 w Olsztynie

  numer rachunku: 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

 • Danuta Kopystecka 28/12/2018 13:42

    Zarząd Oddziału Olsztynskiego PTDL zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie  się 23 stycznia (środa) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkigo Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

  W programie:

  1. Mity i fakty wokół przeszczepu nerek od dawcow żywych. - dr n. med. Beata Januszko- Giergielewicz, Wydział
  Lekarski UWM w Olsztynie-kontynuacja tematyki z  konferencji "Diagnostyka Laboratoryjna - Olsztyn 2019"
  2. Prezentacja konsultanta wojewodzkiego ds Diagnostyki Laboratoryjnej -
  lek. med. Elżbieta  Zdaniukiewicz
  3. Przerwa kawowa

  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

 • Danuta Kopystecka 21/12/2018 00:00

  Zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku

  życzy

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL

 • Danuta Kopystecka 03/12/2018 19:32

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL oraz firma Roche serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 13.12.2018 (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzięcięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18A.

   

  W programie:

  1. "Choroba Alzheimera-wyzwanie dla wspólczesnej medycyny"- dr n.med Andrzeja Tutaj- oddział   kliniczny neurologiczny WSS w Olsztynie 

  2. Rola oznaczeń biomarkerów w chorobie Alzheimera – dr Tomasz Kucharski-  Roche Diagnostics

  3. Prezentacja firmy Roche

   Po posiedzeniu zapraszamy Państwa na wigilijny poczęstunek.


  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

 • Danuta Kopystecka 22/11/2018 20:43

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL informuje, że nastąpiły zmiany w tematach wykładów grudniowego posiedzenia. Zamiast wykładu: "Choroba Alzheimera- współczesna diagnostyka i lecznie" zostanie wygłoszony "Choroba Alzheimera-wyzwanie dla wspólczesnej medycyny" przez dr n.med Andrzeja Tutaj- oddział kliniczny neurologiczny WSS w Olsztynie. Temat drugiego wykładu pozostaje bez zmian.

  SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY

 • Danuta Kopystecka 11/11/2018 10:39

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL informuje że posiadamy jeszcze wolne miejsca na warsztaty hematologiczne, które odbędą się 17 listopada (sobota)2018 r w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Aleji Wojska Polskiego 37 (sala konferencyjna na 2 piętrze)

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

  Członkowie Oddziału Olsztyńskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : warsztatyhematologiczne2018@gmail.com podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz skan wpłaty na konto

  Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Olsztyńskiego PTDL

  ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

  Bank Pekao BP w Olsztynie ,nr rachunku 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

  ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH PRZYSŁUGUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE.

  SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY.

 • Danuta Kopystecka 08/10/2018 15:04

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL oraz firma Horiba serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

  17 listopada (sobota)2018 r w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Aleji Wojska Polskiego 37 (sala konferencyjna na 2 piętrze)

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

  Członkowie Oddziału Olsztyńskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : warsztatyhematologiczne2018@gmail.com podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz skan wpłaty na konto

  Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Olsztyńskiego PTDL

  ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

  Bank Pekao BP w Olsztynie ,nr rachunku 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

  Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 10.11.2018 .Liczba miejsc ograniczona.

  Za udział w szkoleniu zostaną przyznane punkty edukacyjne.

  Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  1. Krew żylna,arterializowana czy obwodowa? (30 min)

  2. Jak prawidłowo dokonać analizy praparatów mikroskopowych krwi i szpiku? (30 min)

  3. Dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy (50 min)

  4.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego -część 1-nowotwory mieloproliferacyjne (50 min)

  5.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego-część 2-ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe (50 min)

  6.Pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki (20 min)

  7.Limfopoeza reaktywna i atypowa (1 godz)

  8.Pytania i odpowiedzi,filmy hematologiczne,dyskusja z uczestnikami,rozdanie zaświadczeń (30 min)

  9.Oferta hematologiczna firmy Horiba

  Przewiduje się przeprowadzenie quizu z poruszanych tematów

  Prowadzący warsztaty prosi o pytania,sugestie,problemy,które należy przesłać drogą mailową na adres szpikerman@wp.pl (proszę zaznaczyć,że dotyczy warsztatów hematologicznych w Olsztynie)

  Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy hematologiczne zostaną udzielone na zakończenie warsztatów.

 • Danuta Kopystecka 03/10/2018 13:40

  ,,Diagnostyka laboratoryjna – Olsztyn 2018”

  18.10.2018 r. (czwartek)

  13:00 - 13:30 Rejestracja uczestników

  13:30 – 13:40 Otwarcie Konferencji

  13:40 – 14:30 Lunch

  14:30 – 15:10 ,,Ochrona danych osobowych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego” - mec. Anna      Kottik

  Wykład sponsorowany przez firmę Bio-Ksel.

  Sesja Satelitarna Siemens Healthineers:

  15:10 – 15:45 „Badania laboratoryjne układu krzepnięcia – analiza przypadków” – dr Teresa Iwaniec,

  SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ,

  Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii.

  15:45-16:30 „Przewlekła choroba nerek: epidemia czy „matematyczne qui pro quo”?”

  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

  16:30 – 17:00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  17:00 – 17:30 ,,Laboratorium – żelazny partner transplantologii”

  - dr n. med. Beata Januszko – Giergielewicz,

  Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

  17:30 – 18:00 ,,Diagnostyka laboratoryjna w procesie kwalifikacji dawcy narządowego”

  - lek. med. Iwona Podlińska, koordynator Szpitalny ds. transplantacji,

  Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

  18:00 – 18:30 ,,Mity i fakty wokół przeszczepu nerek od dawców żywych”

  - dr n. med. Beata Januszko – Giergielewicz,

  Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.

  19:00 – 01:30 Uroczysta kolacja z DJ

   

  19.10.2018 r. (piątek)

  09:00 - 09:40 ,,Mikrobiota jelitowa a alergia pokarmowa

  - dr hab. n. med. Barbara Wróblewska, profesor nadzwyczajny,

  Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności, Państwowa Akademia Nauk.

  Wykład sponsorowany przez firmę Euroimmun

  09:40 – 10:00 „Diagnostyka serologiczna alergii” – dr Marek Łaszyn, przedstawiciel firmy Euroimmun.

  10:00 – 10:30 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  10:30 – 12:30 ,,Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń” - dr n. med. Renata Winnicka,

  Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

                          Wykład sponsorowany przez firmę Argenta

  12:30 – 13:00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  13:00 – 14:00 ,,Najczęstsze problemy w badaniach zaburzeń hemostazy – spojrzenie diagnosty i hematologa”

                           - dr n. med. Anna Raszeja - Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

                          - dr n. med. Andrzej Mital, Klinika Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

  Wykład sponsorowany przez firmę Novonordisk

  14:00 – 14:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  14:10 – 15:00 Lunch

Copyright © 2004-2019 PTDL