Aktualności » Olsztyn » Zebranie w marcu 2017r.

Agnieszka Sikora-Puchajda 07/03/2017 12:22

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 30.03.2017r. (czwartek) o godz.11.30 w Warmińsko Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.ŻOołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

W  PROGRAMIE:

1. ,,Innowacyjne rozwiązania w laboratorium hematologicznym" - Danuta Haertle Product Manager ds.

                                                                                                       hematologii

2.Prezentacja firmy HORIBA.

3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PTDL w Olsztynie.

Przewodnicząca Oddziału

Beata Drozdowska

                                                                   UWAGA!

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich PTDL bieżących i zaległych; wysokość składki wynosi 100,00 zł (normalna), 20,00 zł (emeryt) , współmałżonek (100,00 zł).

Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18

52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

w tytule płatności proszę wpisać : imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka

Copyright © 2004-2018 PTDL