Aktualności » Olsztyn » Składki członkowskie 2018

Danuta Kopystecka 19/01/2018 10:33

Bardzo proszę o uregulowanie składek członkowskich za rok 2018 (ewentualnie zaległych). Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł, a dla emerytów 20 zł. Wpłaty należy dokonać do końca lutego na podany poniżej numer konta:

Polskie Towarzysto Diagnostyki Laboratoryjnej 

Oddział Olsztyn

ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn

PKO BP SA Oddział 1 w Olsztynie

numer rachunku: 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

Tylko terminowe opłacenie składki członkowskiej gwarantuje otrzymanie czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

Proszę też osoby, które zmieniły nazwisko, miejsce zamieszkania oraz pracy o aktualizację danych kontaktowych.

Copyright © 2004-2019 PTDL