Aktualności » Olsztyn » Program konferencji PTDL o.warm- mazurskigo "Diagnostyka Laboratoryjna Olsztyn 2018" 18-19-październik

Danuta Kopystecka 03/10/2018 13:40

,,Diagnostyka laboratoryjna – Olsztyn 2018”

18.10.2018 r. (czwartek)

13:00 - 13:30 Rejestracja uczestników

13:30 – 13:40 Otwarcie Konferencji

13:40 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:10 ,,Ochrona danych osobowych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego” - mec. Anna      Kottik

Wykład sponsorowany przez firmę Bio-Ksel.

Sesja Satelitarna Siemens Healthineers:

15:10 – 15:45 „Badania laboratoryjne układu krzepnięcia – analiza przypadków” – dr Teresa Iwaniec,

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej ,

Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii.

15:45-16:30 „Przewlekła choroba nerek: epidemia czy „matematyczne qui pro quo”?”

- prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

17:00 – 17:30 ,,Laboratorium – żelazny partner transplantologii”

- dr n. med. Beata Januszko – Giergielewicz,

Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

17:30 – 18:00 ,,Diagnostyka laboratoryjna w procesie kwalifikacji dawcy narządowego”

- lek. med. Iwona Podlińska, koordynator Szpitalny ds. transplantacji,

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

18:00 – 18:30 ,,Mity i fakty wokół przeszczepu nerek od dawców żywych”

- dr n. med. Beata Januszko – Giergielewicz,

Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.

19:00 – 01:30 Uroczysta kolacja z DJ

 

19.10.2018 r. (piątek)

09:00 - 09:40 ,,Mikrobiota jelitowa a alergia pokarmowa

- dr hab. n. med. Barbara Wróblewska, profesor nadzwyczajny,

Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności, Państwowa Akademia Nauk.

Wykład sponsorowany przez firmę Euroimmun

09:40 – 10:00 „Diagnostyka serologiczna alergii” – dr Marek Łaszyn, przedstawiciel firmy Euroimmun.

10:00 – 10:30 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

10:30 – 12:30 ,,Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki toksykologicznej w świetle obowiązujących przepisów i własnych doświadczeń” - dr n. med. Renata Winnicka,

Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

                        Wykład sponsorowany przez firmę Argenta

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

13:00 – 14:00 ,,Najczęstsze problemy w badaniach zaburzeń hemostazy – spojrzenie diagnosty i hematologa”

                         - dr n. med. Anna Raszeja - Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

                        - dr n. med. Andrzej Mital, Klinika Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wykład sponsorowany przez firmę Novonordisk

14:00 – 14:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:10 – 15:00 Lunch

Copyright © 2004-2019 PTDL