Aktualności » Olsztyn » Konferencja naukowo-szkoleniowa Olsztyn- listopad 2018

Danuta Kopystecka 08/10/2018 15:04

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL oraz firma Horiba serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

17 listopada (sobota)2018 r w SP ZOZ MSWiA z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy Aleji Wojska Polskiego 37 (sala konferencyjna na 2 piętrze)

Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek)

Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł

Członkowie Oddziału Olsztyńskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres : warsztatyhematologiczne2018@gmail.com podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz skan wpłaty na konto

Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Olsztyńskiego PTDL

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

Bank Pekao BP w Olsztynie ,nr rachunku 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2018".

Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 10.11.2018 .Liczba miejsc ograniczona.

Za udział w szkoleniu zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

1. Krew żylna,arterializowana czy obwodowa? (30 min)

2. Jak prawidłowo dokonać analizy praparatów mikroskopowych krwi i szpiku? (30 min)

3. Dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy (50 min)

4.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego -część 1-nowotwory mieloproliferacyjne (50 min)

5.Rozmaz mikroskopowy krwi -cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego-część 2-ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe (50 min)

6.Pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki (20 min)

7.Limfopoeza reaktywna i atypowa (1 godz)

8.Pytania i odpowiedzi,filmy hematologiczne,dyskusja z uczestnikami,rozdanie zaświadczeń (30 min)

9.Oferta hematologiczna firmy Horiba

Przewiduje się przeprowadzenie quizu z poruszanych tematów

Prowadzący warsztaty prosi o pytania,sugestie,problemy,które należy przesłać drogą mailową na adres szpikerman@wp.pl (proszę zaznaczyć,że dotyczy warsztatów hematologicznych w Olsztynie)

Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy hematologiczne zostaną udzielone na zakończenie warsztatów.

Copyright © 2004-2019 PTDL