Aktualności » Olsztyn » Warsztaty hematologiczne listopad 2019r.

Krzysztof Maksym 18/09/2019 00:00

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTDL wraz z firmą Roche serdecznie zapraszają na warsztaty hematologiczne,które odbędą się 9 listopada (sobota)2019r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w sali konferencyjnej.

Czas trwania warsztatów 10.00-17.00( w tym przerwa na poczęstunek).

Prowadzącym warsztaty jest lek. med. Grzegorz Lewandowski (Łódź).

Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 100 zł + 32 zł (warunek uzyskania „twardych” punktów edukacyjnych).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o zgłoszenie udziału mailowo na adres : hematologia9.11.2019@gmail.com podając: imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  oraz skan wpłaty na konto.

Uczestników warsztatów prosimy o zabranie ze sobą numeru prawa wykonywania zawodu.

Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Olsztyńskiego PTDL

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,

Bank Pekao BP w Olsztynie ,nr rachunku 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2019".

Rejestracji i wpłaty dokonać należy do 30.10.2019 .


Program szkolenia hematologicznego listopad 2019:


Sesja 10.00-13.00

Obraz krwi żylnej w niedokrwistości Addisona Biermera i niedoborze żelaza;

Obraz krwi żylnej w przewlekłej białaczce limfatycznej(CLL), ostrej białaczce szpikowej (AML), mielofibrozie (MF), przewlekłej białaczce szpikowej (CML), monoukleozie;

Obraz krwi żylnej w białaczce plazmatyczno-komórkowej;

Obraz krwi żylnej i szpiku w zespołach mielodysplastycznych (MDS);

Grudki szpiku kostnego – makroskopowo i mikroskopowo – na co zwrócić uwagę?;

Molekuły CD w diagnostyce nowotworów układu krwiotwórczego .

 

13.00-13.30- Wraz z firmą Roche zapraszamy na wykład:" Aspekty laboratoryjne terapii Emicizumabem"- dr n. med. Edyta Odnoczko, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

13.30-14:30 przerwa

Sesja 14.30-17.30

Pancytopenia do diagnostyki;

Komórki limfatyczne – pomiędzy atypią, a reaktywnością;

Wtręty cytoplazmatyczne komórek krwi i szpiku – na co zwrócić uwagę?;

Przerzut do szpiku kostnego;

Zjawisko karmienia – początki erytropoezy;

Błękitny makrofag czy komórka Gauchera?;

Test podsumowujący szkolenie i zakończenie szkolenia .

Copyright © 2004-2020 PTDL