Aktualności » Olsztyn » Składki członkowskie 2020

Danuta Kopystecka 22/01/2020 00:00

Bardzo proszę o uregulowanie składek członkowskich za rok 2020 oraz zaległych. Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł, a dla emerytów 20 zł. Wpłaty należy dokonać na podany poniżej numer konta:

Polskie Towarzysto Diagnostyki Laboratoryjnej 

Oddział Olsztyn

ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn

PKO BP SA Oddział 1 w Olsztynie

numer rachunku: 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

Copyright © 2004-2020 PTDL