Aktualności » Olsztyn » Webinar 3.12.2021

Violetta Brzozowska 22/11/2021 00:00

Szanowni Państwo,

Oddziały PTDL w Białymstoku i Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
wraz z firmą Radiometer
mają zaszczyt zaprosić na konferencję/kurs online pt.:


Badanie przyłóżkowe w erze COVID-19

 

Link do rejestracji: https://posiedzenie-naukowo-szkoleniowe-ptdl-radiometer.pl


Konferencja/kurs, zakończony testem, odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 roku o godzinie 16.30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają 2 twarde punkty edukacyjne.
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Program:


 
16:30 – 16:35

Otwarcie Konferencji – dr hab. Małgorzata Rusak,

Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

16:35 – 17:20

 

Badania w trybie POCT w erze pandemii COVID-19 – dr hab. n. med. Olga Ciepiela, Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

17:20 – 18:05 POCT w praktyce OIOM – dr n. med. Jan Pluta, starszy asystent I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:05

 

Test i podsumowanie konferencji dr hab. Małgorzata Rusak – Przewodnicząca oddziału PTDL w Białymstoku i mgr Violetta Brzozowska – Przewodnicząca oddziału PTDL w Olsztynie

Sponsorem posiedzenia naukowo – szkoleniowego jest Radiometr

Copyright © 2004-2022 PTDL