Aktualności » Opole » Terminy zebrań, aktualizacja danych.

Jolanta Kaufmann 01/02/2018 00:00

Szanowni Państwo

Niestety z przyczyn niezależnych od Zarządu PTDL Oddział w Opolu, w lutym nie odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe. Kolejne terminy zebrań są następujące:

- 15 marze 2018

- 19 kwiecień 2018

W imieniu Zarządu Oddziału prosimy o aktuaizację danych członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulalnego konta na stronie PTDL. Informacje zostaną rozesłane przez Sekretarza. Jednocześnie przypominam o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2018, informacje zostały do Państwa już rozesłane. W razie braku informacji proszę o kontakt z Sekretarzem.

Z poważaniem Jolanta KaufmannCopyright © 2004-2019 PTDL