Aktualności » Opole

 • Jolanta Rudzka 03/03/2011 06:31

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zaprasza na zebranie szkoleniowe w dniu 24 marca 2011. Miejszce spotkania -  Sala Konferencyjna WCM w Opolu. Pani mgr Barbara Przybył-Hac, zastępca Dyrektora COBJwDL w Łodzi przedstawi temat: "Interpretacja wyników sprawdzianów międzylaboratoryjnych COBJwDL". Jeszcze raz serdecznie zapraszam.

 • Jolanta Rudzka 16/02/2011 00:00

  Przypominam, że składki członkowskie za rok 2011 należy opłacać do końca lutego. Tylko to gwarantuje otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

  Infrmuję, że wysokość składek członkowskich wynosi:

  1. dla członków zwyczajnych: 60,00 PLN
  2. dla małżeństw będących członkami PTDL: 60,00 PLN dla jednego współmałżonka, 30,00 PLN dla drugiego
  3. dla emerytów: 10 PLN
  Składki można opłacić przelewem na konto PTDL oddział Opole 57102037140000400200964254 lub na najbliższym zebraniu tj 18 lutego 2010 roku

 • Jolanta Rudzka 10/01/2011 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku zebranie, które odbędzie się 27 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej WCM w Opolu Aleja Witosa 26. Dr hab. nauk med. Marianna Bąk omówi "Implikacje badań klinicznych ogłoszonych w 2009 roku - badania diagnostyczne w cukrzycy". Jeszcze raz sedrecznie zapraszam.

  UWAGA: W zakładce Zarządu Głównego PTDL dostępna jest informacja dotycząca nowych zasad logowania się na stronie internetowej PTDL umożliwiająca aktualizację danych adresowych członków PTDL.

 • Jolanta Rudzka 29/09/2010 02:13

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza na zebranie, które odbędzie się wyjątkowo w środę 13 października 2010 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej WCM Aleja Witosa 26. Tematem wiodącym spotkania bedzie diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunologicznym. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam. Przewidywany czas zakończenia 13.30

 • Jolanta Rudzka 14/06/2010 06:18

  Przypominam, że 17 czerwca 2010 odbędzie się w sali konfencyjnej WCM zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PTDL Opole. Pierwszy termin zebrania godzina 11.00; drugi 11.15. Czynny głos wyborczy posiadają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami na rok 2010.

 • Jolanta Rudzka 27/05/2010 06:23

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 17.06.2010
  Godzina 11.00 w pierwszym terminie, godzina 11.15 w drugim terminie

  Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami członkowskimi.

  1. Otwarcie zebrania (o godzinie 11.00 lub 11.15 w drugim terminie) prowadzi przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału PTDL mgr Elżbieta Ciszewska-Cieślak
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  4. Wybór protokolantów zebrania
  5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  9. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Przewodniczącego Zarządu
  10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
  11. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Członków Zarządu Oddziału 7 osób
   Komisji Rewizyjnej 3 osób
   Sądu Koleżeńskiego 3 osoby
   Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Wiśle w dn. 14.09.2010.
  12. Wolne wnioski i dyskusja
  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
  15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
  17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole
  18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
  19. Rozwiązanie zebrania

  W czasie liczenia głosów, wolnych wniosków lub dyskusji wykład prof. dr hab. n. med. Marka Paradowskiego na temat „Lipoproteiny osocza a miażdżyca”.

 • Jolanta Rudzka 25/05/2010 04:40

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu przypomina, że w dniu 17 czerwca 2010 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej WCM w Opolu odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W przypadku braku odpowiedniej ilości członków Oddziału, aby przeprowadzić zebranie w pierwszym terminie, ustanawia się drugi termin - godzina 11.15. Porządek obrad zostanie podany w terminie późniejszym. Jednocześnie zapraszamy na wykład "Lipoproteiny osocza a miażdżyca", który zaprezentuje nam V-ce Prezes Zarządu Głównego PTDL prof. dr hab. n.med. Marek Paradowski.

 • Elżbieta Ciszewska-Cieślak 14/04/2010 03:17

  11. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa O/PTDL Opole
  55. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa O/PTDL Wrocław
  14-15 maja 2010 Szklarska Poręba
  Uprzejmie informujemy, że w dniach 14 – 15 maja 2010 r. odbędzie się
  11. KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA PTDL ODDZIAŁ OPOLE
  55. KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA PTDL ODDZIAŁ WROCŁAW
  „WSPÓŁCZESNE TESTY W OPIECE ZDROWOTNEJ-LABORATORIUM 2010”


  Miejsce konferencji: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Szklarska Poręba,
  ul. Kopernika 14.
  Uroczysta inauguracja konferencji: dnia 14 maja 2010r. godz. 10.45
  Planowane zakończenie 15 maja 2010 r. godz. 12.30 dnia
  Koszt uczestnictwa członków PTDL wynosi 122 zł (nocleg i 4 posiłki).
  Dla osób nie będących członkami PTDL 244 zł
  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 04 maja 2010 r.
  AMPULCO S.C., 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14
  tel./fax (076) 871 11 38; 0 606 655 424; 0 606 730 350
  biuro@ampulco.pl, www.ampulco.pl
  Należność w kwocie 122 zł za udział w konferencji należy wpłacić na konto:
  AMPULCO S.C. PKO BP nr 55 1020 3017 0000 2802 0023 1316.
  O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).


  PROGRAM


  14 maja 2010r (piątek)

  10.00-10.45 Otwarcie Wystawy Sprzętu i Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej
  10.45-11.00 Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.
  Otwarcie Konferencji

  11.00 – 13.00 Sesja I
  „Nerki a choroby sercowo-naczyniowe”
  Prowadzący: prof. Dariusz Sitkiewicz, prof. Marek Paradowski

  11.00-11.30 Nerki a choroby sercowo-naczyniowe, sprawca czy ofiara?
  Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  11.30-12.15 Laboratoryjna ocena funkcji nerek w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  12.15-12.45 Zwapnienia naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek-implikacje
  kardiologiczne. Dr n. med. D. Fedak (Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum w Krakowie)
  12.45-13.15 Diagnostyka ostrego uszkodzenia nerek. Dr n.med. Mirosława Nowacka (Warszawa)
  13.15-13.30 Prezentacja Firmy


  14.30 – 16.30 Sesja II
  Prowadzący: prof. Jan Kulpa, dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  14.30-15.10 Diagnostyka biochemiczna pierwotnego raka wątroby.
  Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Centrum Onkologii Instytut
  im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie)
  15.10-15.45 ER-2 ekspresja i stężenie u chorych na raka piersi – znaczenie prognostyczne. Prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa (Centrum Onkologii Instytut
  im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie)
  15.45-16.00 HE4 – Nowy marker raka jajnika. Dr n. med. Mirosława Nowacka (Warszawa)
  16.00-16.30 Diagnostyka genetyczna predyspozycji do wystąpienia nowotworów.
  Dr n. med. Andrzej Marszałek, Dr n. med. Artur Borczyk (Warszawa)
  16.30-17.05 Patofizjologia i diagnostyka stanów hipoglikemii.
  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica (Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum w Krakowie)
  17.05-17.40 Laboratoryjna diagnostyka cukrzycy.
  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica (Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum w Krakowie)

  17.40-18.00 Prezentacja Firmy


  20.00 Uroczysta Kolacja


  15 maja 2010r (sobota)

  09.00 – 11.00 Sesja III
  Prowadzący: prof. Mieczysław Woźniak


  09.00-09.35 Aminy biogenne.
  Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak (AM Wrocław)
  09.35-10.10 Metodologia badania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).
  Rekomendacje American Collage of Rheumatology.
  Trudności w interpretacji wyników badań ANA.
  Mgr Marta Janik EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
  10.10-10.30 Diagnostyka autoimmunologicznych chorób wątroby.
  Mgr inż. Michał Podkalicki EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o
  10.30-11.00 Nowości w firmie EUROIMMUN.
  Mgr Marta Janik EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.


  11.00 – 12.30 Sesja IV

  PREZENTACJA FIRM

  12.30-12.40 ZAKOŃCZYNIE KONFERENCJI

  Wykaz wystawców:

  Abbott Laboratories Poland sp. z o.o.
  Alpha Diagnostics sp. z o.o
  AMP Polska sp. z o.o.
  Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.
  Becton Dickinson Polska sp. z o.o
  Bio-Ksel sp. z o.o.
  BIOMEDICA POLAND sp. z o.o.
  bioMerieux Polska sp. z o.o
  CEZAL Wrocław SA
  Comesa Polska sp. z o.o
  Diagnostica a.s. Spółka Akcyjna
  Eclipse sp. z o.o. Sp.K.
  EMAPOL sp. z o.o.
  EUROIMMUN POLSKA sp. z o.o.
  HORIBA ABX sp. z o.o.
  Marsel sp. z o.o.
  MPW Med. Instuments
  Ortho Clinical Diagnostics
  REX COMPANY sp z o.o.
  Pointe Scientific Polska sp. z o.o.
  PZ CORMAY SA
  PZ HTL S.A.
  Radiometer sp. z o.o.
  Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
  Sarstedt sp. z .o.o
  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. Siemens Healthcare Diagnostics sp. z o.o.
  Serdecznie zapraszamy
  Zarządy PTDL Opola i Wrocławia

 • Jolanta Rudzka 23/03/2010 06:37

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza na zebranie, które odbędzie się 15 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej WCM Opole Aleja Witosa 26 o godzinie 11.00. Profesor dr hab. Dariusz Sitkiewicz - przewodniczący Zarządu Głównego PTDL wygłosi wykład pt.: "Rola stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych - implikacje dla oceny ryzyka". Serdecznie zapraszam.

 • Jolanta Rudzka 01/03/2010 02:49

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 18 marca o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej WCM Opole. Doc. dr hab.nauk med. Bogdan Mazur przedstawi temat "Prawidłowa hematopoeza". Jeszcze raz serdecznie zapraszam

Copyright © 2004-2019 PTDL