Aktualności » Opole

 • Jolanta Rudzka 29/10/2007 05:33

  Zarząd PTDL Oddział w Opolu wraz z Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego organizuje w dniu 22.11.2007 zebranie, na które zaprasza członków PTDL i wszystkich zainteresowanych. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej WCM w Opolu Aleja Witosa 26
  Tematem spotkania jest „Badania POCT – co nas czeka w przyszłości” - dr n. nauk med. Tomasz Anyszek - Zakład Diagnostyki Collegium Medicum UJ Kraków
  Po zebraniu mgr Anna Zacher - konsultant wojewódzki d/s diagnostyki laboratoryjnej zaprasza specjalizantów z naszego terenu na spotkanie

 • Jolanta Rudzka 10/10/2007 08:19

  Zarząd PTDL Oddział w Opolu przy współudziale Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego zaprasza członków PTDL oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się 25.10.2007 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkeigo Centrum Medycznego w Opolu Aleja Witosa 4.
  W programie:
  Spawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTDL - mgr Piotr Bubel
  Sprawozdanie z obrad XVI Zjazdu PTDL - mgr Anna Zacher
  oraz wykład
  Prof. dr hab. nauk med. Dariusz Sitkiewicz Prezes PTDL – „Rola peptydów natiuretycznych. Czy tylko w niewydolności serca?”
  Jeszce raz serdecznie zapraszamy.

 • Jolanta Rudzka 13/06/2007 02:14

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu przypomina swoim członkom, iż 21 czerwca 2007 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Al. Witosa 26 odbędzie się zebranie spawozdawczo-wyborcze.
  I termin godzina 10,00
  II termin godzina 10,30
  Sedecznie zapraszamy

 • Jolanta Rudzka 31/05/2007 01:48

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu wraz z Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego mają zaszczyt zaprosić na konferencję
  "Stres oksydacyjny jako istotny czynnik chorób cywilizacyjnych",
  która odbędzie się w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego we wtorek 12 czerca 2007.
  Rejestracja uczestników od godziny 9 rano, natomiast uroczyste otwarcie o godzinie 10.
  W programie wykłady:
  prof. dr hab. n.med. Marek Paradowski: Stres oksydacyjny a miażdżyca
  prof. dr hab. n.med. Dariusz Sitkiewicz: Stres oksydacyjny a choroby sercowo-naczyniowe
  dr n.med. Małgorzata Szperl: Uszkodzenia oksydacyjne i naprawa DNA w procesie niewydolności serca
  Przewidywane zakończenie o godzinie 15.

 • Jolanta Rudzka 25/04/2007 15:15

  Zarząd PTDL Oddział w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki medycznej na kolejne zebranie które odbędzie się dnia 17 maja 2007 o godz. 10.0

  Wykład wygłosi :
  dr hab.n med. Jadwiga Nowicka - Katedra i Zaklad Analityki Medycznej AM we Wrocławiu
  "Zespoły mielodysplastyczne - ich różnicowanie i klasyfikacja"

  Miejcsem zebrania jest sala konferencyjna ne 4 w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu.


 • Jolanta Rudzka 08/01/2007 13:32

  Zarzšd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza
  diagnostów laboratoryjnych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki, na kolejne zebrania członków PTDL Oddziału Opole, które odbędš się tradycyjnie w sali konferncyjnej nr 4 Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu o godzinie 10.00.

  Tematy i terminy zedrań:
  18 styczeń 2007 r. godz. 10.00 (czwartek)
  dr nauk med. Jadwiga Fabijańska-Mitek – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, „Immunologia krwinki czerwonej”
  22 luty 2007 r. godz.10.00 (czwartek)
  Dr n. med. Bogdan Solnica – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CMUJ Kraków, ”Postępy w automatyzacji badania ogólnego moczu„

  Kolejne spotkania odbędš się w podanych poniżej terminach:
  15 marzec 2007 r. godz. 10.00 (czwartek)
  12 kwiecień 2007 r. godz. 10.00 (czwartek)
  17 maj 2007 r. godz. 10.00 (czwartek)
  14 czerwiec 2007r godz. 10.00 Zebranie spawozdawczo-wyborcze Oddziału PTDL w Opolu.

  Na zebrania serdecznie zapraszam

 • Jolanta Rudzka 31/10/2006 06:18

  Zarzšd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza na zebrania członków PTDL, które tradycyjnie odbywajš się w sali konferencyjnej WCM Opole, Aleja Witosa 26
  16 listopad 2006 r. godz.10.00 (czwartek)
  mgr Mirosław Firlej
  „Polityka kontroli jakoœci w medycznym laboratorium diagnostycznym”
  7 grudzień 2006 r. godz.10.00 (czwartek)
  dr nauk med. Sławomir Sobieszczyk– P.Sz. Kliniczny nr 3, Instytut Ginekologii w Poznaniu
  ”Dynamika zmian w układzie hemostazy-od teorii do praktyki w wybranych stanach klinicznych„

  Jednoczeœnie przypominamy, że po zakończeniu cyklu szkoleniowego cyklu uczestnicy szkoleń otrzymajš certyfikaty oraz punkty edukacyjne.

 • Jolanta Rudzka 06/10/2006 02:19

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza na zebranie członków PTDL, które odbędzie się w Opolu w Wojewódzkim Centrum Medycznym w czwartek 12 pazdziernika 2006 o godzinie 10.
  Temat "Systemy w mikroskopii optyczne i cyfrowe" przybliży nam mgr inż. Grzegorz Bartosiak.
  Jeszcze raz serdecznie zapraszam.

 • Jolanta Rudzka 16/08/2006 11:43

  Poniżej przedstawiamy program konferencji organizowanej przez Zarząd Oddziału PTDL w Opolu już po raz trzeci tradycyjnie w Głuchołazach.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt z przewodniczącą oddziału mgr Elżbietą Ciszewską-Cieślak
  tel.: 077/ 40 67 855, tel/ fax.: 077/40 67 870,
  tel. kom. 060 88 77 667, e. mail: ecc.ptdl@poczta.fm

  KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
  PTDL OPOLE
  14-15 wrzesień 2006 rok
  Czy nowoczesna diagnostyka laboratoryjna jest w stanie współuczestniczyć w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych ?
  Czwartek, 14 wrzesień 2006 rok

  9.00 10.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
  10.00 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji
  10.15 11.15 Wykład inauguracyjny
  Prof. dr hab. n. med. Marek T. Paradowski
  Współczesne czynniki ryzyka miażdżycy a działania profilaktyczne i lecznicze w ochronie zdrowia”
  11.15 14.30 Otwarcie i zwiedzanie wystawy
  13.30 14.30 Obiad
  SESJA NAUKOWA I
  Przewodniczący: Dr n. med. Jacek Kujawski
  14.30 15.15 Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz
  Otyłość a choroby sercowo-naczyniowe. Mechanizmy patofizjologiczne.
  15.15 16.00 Dr n. med. Bogdan Solnica
  Coraz więcej biochemii klinicznej w kardiologii
  16.00 16.15 Dyskusja
  16.15 16.45 Przerwa na kawę.
  16.45 17.30 Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa
  Antygen raka płaskonabłonkowego (SCCA) w diagnostyce raka szyjki macicy, nowotworów płuca oraz głowy i szyi.
  17.30 18.00 Dr Henryk Owczarek
  Aktualne informacje dotyczące Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
  18.00 19.00 Prezentacje firm
  20.00 Uroczysta kolacja

  Piątek, 15 wrzesień 2006 rok
  SESJA NAUKOWA II

  Przewodniczący: Dr Tadeusz Leżak
  10.00 10.45 Dr n. med. Ewa Pendziałek-Grunwald
  Rożne oblicza depresji
  10.45 11.15 Przerwa na kawę.
  11.15 12.15 Prezentacje firm
  12.15 13.00 Dr n. med. Brygida Beck-Ciszek
  „Włóknienie wštroby jako problem medyczny i społeczno-ekonomiczny
  13.00 13.30 Dyskusja
  Oficjalne zakończenie konferencji. Rozdanie certyfikatów.
  13.30 15.00 Obiad i pożegnanie uczestników.

 • Jolanta Rudzka 24/05/2006 12:01

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu serdecznie zaprasza w dniu 8 czerwca na zebranie, które odbędzie się w sali konferencyjnej WCM Opole Aleja Witosa 26. Tematem zebrania będzie "Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy w świetle standardów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego" a problem przybliży nam dr n.med. Bogdan Solnica z ZDL CMUJ w Krakowie. Jeszcze raz wszystkich zaintresowanych zapraszam.

Copyright © 2004-2018 PTDL