Zarząd » Poznań

Poznan_herb

Wielkopolskie Centrum Onkologii Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Garbary 15

61-866 Poznań


Przewodniczący
dr Małgorzata Zielińska – Przyjemska
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr Anna Blacha
Skarbnik
dr n. farm. Jolanta Kaczmarek
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Izabela Bujakiewicz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL