Aktualności » Poznań » Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu

Ewa Leporowska 04/04/2017 21:23

Zarząd PTDL Oddział w Poznaniu informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku, o godz. 12:30, w sali 118 NOT, ul. Wieniawskiego 9, Poznań.

Plan Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTDL w Poznaniu

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTDL w Poznaniu – dr n.med. Ewa Leporowska.

2. Ogłoszenie liczby uczestników zebrania. W przypadku braku quorum ustalenie drugiego terminu  zebrania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania i Protokolanta Walnego Zebrania.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie z działalności PTDL Oddział w Poznaniu w latach 2013-2017 – dr n.med. Ewa Leporowska.

7. Sprawozdanie finansowe – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - mgr Jolanta Dróżdż.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - dr n.farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTDL  Oddział w Poznaniu.

10. Wybór Komisji Wyborczej.

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Wybór Przewodniczącego Oddziału PTDL w Poznaniu.

13. Wybór członków Zarządu PTDL Oddział w Poznaniu.

14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

15. Uchwalenie dzaiałalności merytorycznej Oddziału PTDL

16. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie XIX Krajowego Zjazdu PTDL w Krakowie.

17. Zakończenie Walnego Zebrania PTDL Oddział w Poznaniu.

Zapraszam wszystkich członków naszego udziału do czynnego uczestnictwa.

Łączę pozdrowienia

Ewa Leporowska

Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl