Aktualności » Poznań » Spotkanie edukacyjne 24 listopada 2021 r.

Ewa Leporowska 15/11/2021 10:56

Szanowni Państwo,

Firma Novo Nordisk Pharma Sp. Z o.o w ramach aktywności edukacyjnych, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zaprasza w dniu 24 listopada 2021 r., w godz.17:30-19:00 na spotkanie edukacyjne on-line nt.:

 ZABURZENIA HEMOSTAZY praktyczne aspekty współpracy pomiędzy szpitalem a RCKiK.

Program spotkania:

1. Rola Komitetu Transfuzjologicznego w skoordynowanej opiece nad krwawiącym pacjentem w szpitalu            prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

2. Wrodzony niedobór czynnika VII – co warto wiedzieć?                                                                               dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia       w Warszawie

3. Praktyczne aspekty postępowania z chorym na nabyta hemofilię A                                                             dr n. med. Joanna Rupa-Matysek, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytet               Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4. Rola działu farmacji szpitalnej w realizacji zadań „Narodowego programu leczenia chorychna hemofilię i       pokrewne skazy krwotoczne”- aspekty praktyczne                                                                                     mgr farm Irena Szymańska, Dominika Smużniak- Staniewka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i               Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Rejestracja pod linkiem

https://med-space.pl/rejestracja

W imieniu Zarządu PTDL Oddział w Poznaniu

Ewa Leporowska

Copyright © 2004-2022 PTDL