Aktualności » Poznań

 • Włodzimierz Pawłowski 24/01/2005 05:02

  Październik 2004: Prof. dr Jerzy Naskalski, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Wpływ platformy analitycznej na organizację pracy laboratorium.

  Listopad 2004: Prof. dr Andrzej Mackiewicz, Zakład Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu: Immunoterapia genetyczna czerniaka złośliwego.

  Grudzień 2004: Dr Małgorzata Klimczak, Akademia Medyczna we Wrocławiu: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej wybranych schorzeń autoimmunologicznych (kolagenozy, endokrynopatie).

  Styczeń 2005: Prof. dr Krystyna Zawilska, Kierownik Pracowni Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi Akademii Medycznej w Poznaniu: Wrodzone trombofilie.

  Luty 2005: Dr n. przyr. Maria Zozulińska, SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu: Płytkowe skazy krwotoczne.

  Marzec 2005: Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu: Badania hormonalne w tyreologii - problemy analityczne i kliniczne.

  Kwiecień 2005: Dr hab. med. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu: Zasady laboratoryjnego rozpoznanwania toksoplazmozy.

  Maj 2005: Dr n. med. Witold Stelmach, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie: Nowoczesne metody analizy koproskopowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa biologicznego w pracowniach biologicznych i biomedycznych.

  Maj 2005 - Wspólna konferencja oddziałów poznańskich towarzystw: neurologicznego i diagnostyki laboratoryjnej - "Postępy w diagnostce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego". 13 wykładowców: prof. Lech Torliński, prof. Marek Paradowski, prof. Piotr Kowal, prof. Wojciech Kozubski, prof. Andrzej Bogucki, prof. Jacek Losy, dr hab. Jolanta Doroszewska, dr med. Włodzimierz Pawłowski, dr. med. Maria Łukasik, dr. med. Radosław Kaźmierski, dr inż. Justyna Biernacka-Łukanty, dr. med. Ewa Wysocka, dr med. Sławomir Michalak.

  Wszystkim Wykładowcom, a także Firmom Diagnostycznym, bez udziału których organizacja spotkań nie byłaby możliwa, serdecznie dziękuję.

 • Włodzimierz Pawłowski 24/01/2005 04:39

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu.


  17 lutego 2005, godz. 12.00:

  1) Dr n. przyr. Maria Zozulińska, SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu: Płytkowe skazy krwotoczne.
  2) Prezentacja oferty firmy BOR-POL.
  3) Wolne głosy i wnioski.


  17 marca 2005, godz. 12.00

  1) Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu: Badania hormonalne w tyreologii: problemy analityczne i kliniczne.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy Abbott Laboratories; dr Piotr Krzyżanowski: Czułość i swoistość a sposób detekcji na przykładzie kilku oznaczeń firmy Abbott.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  Zebrania odbędą się w sali wykładowej Wielkopolskiej Korporacji Technicznej NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9. Rozpoczęcie spotkań o godzinie 12.00.


  W imieniu Zarządu Oddziału:

  Włodzimierz Pawłowski

Copyright © 2004-2018 PTDL