Aktualności » Poznań

 • Włodzimierz Pawłowski 05/02/2006 06:34

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 21/22 kwietnia 2006 w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych (Poznań - Kiekrz) odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa:

  "Zespół metaboliczny - wybrane aspekty kliniczne i laboratoryjne"

  Program naukowy konferencji obejmie wykłady poświęcone genetyce, epidemiologii, profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu zespołu metabolicznego ("zespołu nadmiernego dobrobytu") - jednego z głównych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

  Udział wielu autorytetów naukowych zapewni nie tylko wysoki poziom wykładów ale również stworzy uczestnikom możliwość uzyskania znacznej liczby punktów edukacyjnych.

  Konferencja rozpocznie się 21 kwietnia (piątek) ok. godz. 13 i zakończy się dnia następnego ok. godz. 12. Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów.

  21 kwietnia wieczorem odbędzie się spotkanie towarzyskie.

  Koszt uczestnictwa w konferencji:
  1) członkowie Oddziału Poznańskiego PTDL - 50 zł
  2) pozostałe osoby - 100 zł

  Opłata ta obejmuje:
  1) udział w konferencji (poświadczony certyfikatem)
  2) udział w wieczorze towarzyskim
  3) posiłki: obiad i kolację w piątek oraz śniadanie w sobotę.

  Opłaty należy dokonać na konto Oddziału Poznańskiego PTDL:
  (29 1020 4027 0000 1502 0031 2876 z dopiskiem: "Konferencja w Kiekrzu")

  Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać na adres naszego skarbnika, mgr Ewy Leporowskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań; tel. 061-8540660; fax 061-8528502 - z dopiskiem "Ewa Leporowska"; ewa.leporowska@wco.pl)
  w nieprzekraczalnym terminie: do 15 lutego 2006.

  Tylko osoby, które w tym terminie prześlą kopię dowodu wpłaty będą mogły uczestniczyć w konferencji i do końca marca 2006 otrzymają zaproszenie ze szczegółowym programem.

  Prosimy o dokładne zamieszczenie na dowodach wpłaty aktualnych danych adresowych!!!

  Jednocześnie informujemy, że dla ok. 150 osób istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu Ośrodka, w większości w pokojach dwuosobowych. Pokoje są wstępnie zarezerwowane dla potrzeb PTDL, jednak indywidualnej rezerwacji prosimy dokonywać osobiście (60-480 Poznań, ul. Rekreacyjna 2) lub telefonicznie: 061-8578231 lub 061-8482951. Cena miejsca w pokoju dwuosobowym wynosi ok. 65 zł. Koszt miejsca parkingowego - 15 zł.
  Zachęcamy do korzystania z noclegu; nie możemy jednak zagwarantować, że miejsc wystarczy dla wszystkich chętnych. Dlatego proponujemy, by bezpośrednio po dokonaniu opłaty za udział w konferencji wszyscy chcący skorzystać z noclegu niezwłocznie zapewnili sobie tę możliwość.


  W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
  Włodzimierz Pawłowski.

 • Włodzimierz Pawłowski 20/01/2006 05:58

  Członków Oddziału Poznańskiego PTDL serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu.
  Wyjątkowo odbędzie się ono w Multikinie (Poznań, Królowej Jadwigi 51) - sala 1.
  Na spotkanie zapraszamy wspólnie z firmą ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA w dniu 15 lutego 2006 (wyjątkowo w środę!) o godzinie 11.00 (wcześniej niż zwykle!).

  Wykład pt: "Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenie życia"
  wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Gaciong (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie)

  Kolejnym punktem spotkania będzie wystąpienie Wiesława Stępińskiego z firmy Roche Diagnostics Polska: "Analizatory parametrów krytycznych w ofercie firmy Roche".

  Po wykładach zapraszamy na poczęstunek i seans filmowy - niespodziankę.

  Przewidywane zakończenie spotkania ok. godz. 15.00.

 • Włodzimierz Pawłowski 13/01/2006 16:07

  Przypominam o najbliższym spotkaniu PTDL:

  19 stycznia 2006, godz. 12.00:
  1) Dr med. Marek Niedoszytko, Akademia Medyczna w Gdańsku:
  "Najnowsze trendy w rozpoznawaniu schorzeń alergicznych".
  2) Wystąpienie przedstawicieli firmy DIAG-SYSTEMS.
  3) Wolne głosy i wnioski.

 • Włodzimierz Pawłowski 05/12/2005 04:48

  Zapraszam na dwa kolejne posiedzenia naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTDL (Wieniawskiego 5/9 - Sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej).

  15 grudnia 2005, 12.00
  1) Dr med. Brygida Beck-Ciszek, Śląska Akademia Medyczna:
  "Możliwości wykorzystania oznaczeń peptydów i białek we współczesnej medycnie laboratoryjnej".
  2) Wystąpienie przedstawicieli firmy MEDAN.
  3) Sprawy organizacyjne.

  19 stycznia 2006, godz. 12.00:
  1) Dr med. Marek Niedoszytko, Akademia Medyczna w Gdańsku:
  "Najnowsze trendy w rozpoznawaniu schorzeń alergicznych".
  2) Wystąpienie przedstawicieli firmy DIAG-SYSTEMS.
  3) Wolne głosy i wnioski.

 • Włodzimierz Pawłowski 10/10/2005 14:04

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 5/9 - sala Wielkopolskiej Korporacji Technicznej).

  20 października 2005, godz. 12.00:

  1) Mgr Eliza Sobuta, Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracownia Kontroli i Standaryzacji Badań Laboratoryjnych: "Zintegrowany proces kontroli jakości badań laboratoryjnych jako element systemu zapewnienia jakości."
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy BIORAD:
  3) Wolne głosy i wnioski.


  17 listopada 2005, godz. 12.00

  1) Dr n. med. Bogusław Grabowski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Poznaniu: "Udział laboratorium w organizacji zaopatrzenia w krew i jej składniki."
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy KSELMED.
  3) Wolne głosy i wnioski.

 • Włodzimierz Pawłowski 13/05/2005 06:25

  Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową: "Postępy w diagnostyce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego".

  Organizatorzy:
  1) Sekcja Neurochemii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  2) Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Data: wtorek 31 maja 2005

  Miejsce: Ośrodek Konferencyjny Polskiej Akademii Nauk - Poznań, Wieniawskiego 17.

  KOMITET NAUKOWY:
  Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
  Prof. dr hab. med. Jacek Losy
  Prof. dr hab. n.med. Marek Paradowski
  Prof. dr hab. med. Lech Torliński
  Prof. dr hab. med. Mieczysław Wender


  PROGRAM:

  8:30 - 10:00 Rejestracja uczestników w Sekretariacie Konferencji

  9:00 Otwarcie Konferencji - dr n.med. Sławomir Michalak.
  9:10 dr n.med. Włodzimierz Pawłowski: "Błędy w interpretacji wyników badań laboratoryjnych: podstawowe aspekty statystyczne i epidemiologiczne".
  9:40 prof. dr hab. med. Lech Torliński: "Laboratoryjno-kliniczne wykładniki niedotlenowania i adapatacja organizmu do hipoksji."
  10:20 prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski: "Mechanizmy zapalne w patogenezie miażdżycy".
  11:10 dr med. Maria Łukasik: "Rola układu płytkowo-krwinkowego w udarze niedokrwiennym mózgu".
  11:30 Dyskusja.

  11:40 Przerwa na kawę.

  12:00 prof. dr hab. med. Piotr Kowal: "Pomiary reologiczne w praktyce klinicznej".
  12:20 dr med. Radosław Każmierski: "Czynniki ryzyka miażdżycy a parametry biometryczne tętnic szyjnych".
  12:40: dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender, mgr inż. Alicja Kijawa, dr inż. Justyna Biernacka-Łukanty: "Markery biologiczne w chorobach otępiennych".
  13:00: dr hab. n. med. Jolanta Doroszewska: "Wybrane czynniki apoptotyczne w chorobach neurodegeneracyjnych".
  13:20: prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski: "Meta-alkoholowe zespoły kliniczne w neurologii".
  13:50: Dyskusja.

  14:00: Przerwa na kawę.

  14:10: dr n. med. Ewa Wysocka: "Patobiochemia przewlekłych powikłań cukrzycowych".
  14:30: prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki: "Neuropatie nabyte w przebiegu cukrzycy, pofirii i niewydolności nerek: obraz kliniczny i neurofizjologiczny".
  15:00: prof. dr hab. med. Jacek Losy: "Badania immunologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce stwardnienia rozsianego".
  15:20: dr n. med. Sławomir Michalak: "Kryteria diagnostyczne neurologicznych zespołów paranowotworowych".

  15:40: Zakończenie konferencji - podsumowanie.

  Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty poświadczające uzyskanie 7 punktów edukacyjnych, po uprzedniej rejestracji w Sekretariacie Konferencji.

 • Włodzimierz Pawłowski 20/04/2005 06:03

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu.

  21 kwietnia 2005, godz. 12.00:
  1) Dr hab. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu: Zasady laboratoryjnego rozpoznawania toksoplazmozy.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy KAMSOFT: Wdrażanie systemów jakości w laboratoriach medycznych w oparciu o zintegrowane system informatyczne. Profesjonalna dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz kontrola jakości w aspekcie informatyzacji.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  24 maja 2005 (wyjątkowo wtorek!), godz. 12.00
  1) Dr n. med. Witold Stelmach, Główny Epidemiolog Kraju, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie: Nowoczesne metody analizy koproskopowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa biologicznego w pracowniach biologicznych i biomedycznych.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy CORMAY.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  Zebrania odbędą się w sali wykładowej Wielkopolskiej Korporacji Technicznej NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9. Prosimy o punktualne przybycie!

 • Włodzimierz Pawłowski 24/01/2005 05:02

  Październik 2004: Prof. dr Jerzy Naskalski, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Wpływ platformy analitycznej na organizację pracy laboratorium.

  Listopad 2004: Prof. dr Andrzej Mackiewicz, Zakład Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu: Immunoterapia genetyczna czerniaka złośliwego.

  Grudzień 2004: Dr Małgorzata Klimczak, Akademia Medyczna we Wrocławiu: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej wybranych schorzeń autoimmunologicznych (kolagenozy, endokrynopatie).

  Styczeń 2005: Prof. dr Krystyna Zawilska, Kierownik Pracowni Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi Akademii Medycznej w Poznaniu: Wrodzone trombofilie.

  Luty 2005: Dr n. przyr. Maria Zozulińska, SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu: Płytkowe skazy krwotoczne.

  Marzec 2005: Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu: Badania hormonalne w tyreologii - problemy analityczne i kliniczne.

  Kwiecień 2005: Dr hab. med. Małgorzata Paul, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu: Zasady laboratoryjnego rozpoznanwania toksoplazmozy.

  Maj 2005: Dr n. med. Witold Stelmach, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie: Nowoczesne metody analizy koproskopowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa biologicznego w pracowniach biologicznych i biomedycznych.

  Maj 2005 - Wspólna konferencja oddziałów poznańskich towarzystw: neurologicznego i diagnostyki laboratoryjnej - "Postępy w diagnostce kliniczno-laboratoryjnej chorób układu nerwowego". 13 wykładowców: prof. Lech Torliński, prof. Marek Paradowski, prof. Piotr Kowal, prof. Wojciech Kozubski, prof. Andrzej Bogucki, prof. Jacek Losy, dr hab. Jolanta Doroszewska, dr med. Włodzimierz Pawłowski, dr. med. Maria Łukasik, dr. med. Radosław Kaźmierski, dr inż. Justyna Biernacka-Łukanty, dr. med. Ewa Wysocka, dr med. Sławomir Michalak.

  Wszystkim Wykładowcom, a także Firmom Diagnostycznym, bez udziału których organizacja spotkań nie byłaby możliwa, serdecznie dziękuję.

 • Włodzimierz Pawłowski 24/01/2005 04:39

  Serdecznie zapraszamy na kolejne dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe kadencji 2004-2007 PTDL w Poznaniu.


  17 lutego 2005, godz. 12.00:

  1) Dr n. przyr. Maria Zozulińska, SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu: Płytkowe skazy krwotoczne.
  2) Prezentacja oferty firmy BOR-POL.
  3) Wolne głosy i wnioski.


  17 marca 2005, godz. 12.00

  1) Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu: Badania hormonalne w tyreologii: problemy analityczne i kliniczne.
  2) Wystąpienie przedstawiciela firmy Abbott Laboratories; dr Piotr Krzyżanowski: Czułość i swoistość a sposób detekcji na przykładzie kilku oznaczeń firmy Abbott.
  3) Wolne głosy i wnioski.

  Zebrania odbędą się w sali wykładowej Wielkopolskiej Korporacji Technicznej NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9. Rozpoczęcie spotkań o godzinie 12.00.


  W imieniu Zarządu Oddziału:

  Włodzimierz Pawłowski

Copyright © 2004-2018 PTDL