Zarząd » Rzeszów

Rzeszow_herb

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

ul. Rycerska 4

35-241 Rzeszów


Przewodniczący
mgr Lesław Krasoń
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
mgr Bożena Sękowska
Skarbnik
mgr Jolanta Stefanowska
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Dorota Haznar-Badura
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL