Aktualności » Rzeszów » 09 - 10 czerwca 2016 konferencja w Arłamowie

Anna Orłowska 30/03/2016 00:00

Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Od pediatrii do geriatrii", ktora odbędzie się w Hotelu Arłamów w Arłamowie w dnaich 09- 10 czerwca 2016 r.

Patronat naukowy - Prof. dr hab. Krystyna Sztefko

Program konferencji:

Czwartek 09-06-2016 r

10.00  - 12.00  Przyjazd uczestników

12.00  - 14.00  Obiad

14.00  - 14.15  Otwarcie konferencji

14.15  - 15.00  Opieka geriatryczna w Polsce - czy jest miejsce dla diagnosty laboratoryjnego.  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

15.00  - 15.45  Hormony tarczycy - co uwzględniać przy interpretacji wyników. Prof.dr hab. Krystyna Sztefko

15.45  - 16.15  Przerwa

16.15  - 17.00  Odmienności wieku dziecięcego w morfologii krwi obwodowej dr Ewa Czernik 

17.00  - 18.00  Prezentacje firmowe

19.00   Kolacja grillowa

Piątek  10-06-2016 r.

  9.00  - 9.45  Czy istnieje rutynowy zestaw badań laboratoryjnych u starszego pacjenta? Prof. Bogdan Solnica

  9.45  - 10.30  Ocena czynności nerek w wieku podeszłym.  Prof.  Marek Kuźniewski

10.30  - 11.15  Przerwa

11.15  - 12.00  Badania przesiewowe u noworodków. Prof.dr hab. Krystyna Sztefko

12.00  - 12.45  Alergia - problem dzieci, problem dorosłych - nowe kierunki w diagnostyce. Paweł Krzemień

13.00    Zakonczenie konferencji

13.15    Obiad

Koszt uczestnictwa 150 zł/ obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach/. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Oddziału PTDL w Rzeszowie.

Zgłoszenia telefoniczne ; A.Orłowska tel. 604 44 15 94 w dni robocze w godzinach 8.00 -13.00 - do wyczerpania miejsc lub do 15 kwietnia 2016. Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie do dnia 30 kwietnia 2016 r z dopiskiem "Konferencja Arłamów 2016". warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich.

Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357                                                                                           Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie

 Zapraszamy

Copyright © 2004-2022 PTDL