Aktualności » Rzeszów » Spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim w Rzeszowie 9 maja 2016

Anna Orłowska 28/04/2016 00:00

Uprzejmie zapraszam diagnostów laboratoryjnych województwa podkarpackiego i kierowników medycznych laboratoriów, a w razie niemożności udziału wytypowanie przez nich osoby na spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Panią Elżbietą Puacz, Panią Elżbietą Borowiec-Domka - Wiceprezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i zarazem przedstawicielem na województwo podkarpackie , przedstawicielem  KRDL na województwo podkarpackie , Panią Barbarą Kopala-Jeżowską oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie mikrobiologii - Krzysztofem Golcem i w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej Andrzejem Rybakiem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja poniedziałek o godz. 10:00 w Sali Kolomnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.    

Spotkanie będzie składało się z dwóch części.  W pierwszej przewiduję  wystąpienie Pani Prezes Elżbiety Puacz i odpowiedzi na pytania.    Druga część dotyczy diagnostyki laboratoryjnej i będzie obejmowała wystąpienie Andrzeja Rybaka dotyczące między innymi zalecanej metodyki oznaczeń, jednostek układu SI, wyników kontroli zewnętrznej dla województwa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce laboratoryjnej oraz informacji ze spotkania Komisji ds Diagnostyki Toksykologicznej KIDL, które odbyło się w Poznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r.    

Przewiduję również odpowiedzi na pytania i dyskusję.      

Zapraszam do wzięcia udziału w całym spotkaniu.

                                                                                     Konsultant Wojewódzki    

                                                                                     w dziedzinie diadnostyki laboratoryjnej  

                                                                                     dla obszaru województwa podkarpackiego

                                                                                     Andrzej Rybak

Copyright © 2004-2022 PTDL