Aktualności » Rzeszów » Zebranie 8 grudnia 2016 r. w Rzeszowie

Anna Orłowska 23/11/2016 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz firmą Bio-Rad zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

Program:

1. Bezpieczeństwo pracy personelu w medycznym laboratorium diagnostycznym - środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - Anna Ziółko

2. Badania genetyczne w onkologii - dr Andrzej Jasiewicz

3. Wpływ nowelizacji aktów prawnych na postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym - Anna Ziółko

4. Prezentacja rozwiązań firmy Bio-Rad w diagnostyce laboratoryjnej - Aleksandra Szczap Dyrektor Sprzedaży Bio-Rad Polska

5. Podsumowanie działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w 2016 r - Elżbieta Borowiec-Domka v-ce Prezes KRDL

6.Dyskusja

Copyright © 2004-2022 PTDL