Aktualności » Rzeszów » Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20 kwietna 2017 r.w Rzeszowie

Anna Orłowska 23/03/2017 00:00

Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,  które  odbędzie się w dniu 20   kwietnia  2017 r  o godz. 10.00 I termin;  godz. 10.15 II termin  w Sali Konferencyjne Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

Program;

1. Walne Zebranie Członków PTDL Oddział w Rzeszowie -sprawozdanie z dotychczasowej działalności, wybory do władz Oddziału oraz Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów na Zjazd PTDL

2. Metody szacowania filtracji kłębuszkowej w praktyce klinicznej - dr Agnieszka Gala-Błądzińska

3. Aktualności

Copyright © 2004-2022 PTDL